Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als u gaat trouwen, moet u daarvan eerst een melding doen bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’. U moet ook melding doen als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Minimaal 2 weken van tevoren

De melding moet 2 weken van tevoren binnen zijn. Maar het is aan te raden dit al 8 weken van tevoren te doen. U doet de melding bij de gemeente waar u gaat trouwen of waar u het partnerschap laat registreren.

Wijziging regelgeving

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap afsluit, heeft dit invloed op op al uw bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner. De regelgeving rond het huwelijk of een geregistreerd partnerschap is veranderd per 1 januari 2018. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over deze veranderingen.

Voorwaarden

  • U doet de melding bij de gemeente waar u van plan bent te trouwen of het partnerschap laat registreren. Behalve als u en uw partner in het buitenland wonen en als één van u Nederlander is. Dan kunt u de melding in Den Haag doen.
  • U kunt de melding doen vanaf 1 jaar tot 14 dagen voordat u gaat trouwen of een partnerschap aangaat.

Geboren of gewoond in het buitenland

Bent u in het buitenland geboren of heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien extra documenten inleveren. Bijvoorbeeld een geboorteakte, een verklaring dat u niet getrouwd bent of een huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wat moet u meenemen op de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

  • Bruidspaar: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)
  • Getuigen: legitimatiebewijs (Paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of Nederlands rijbewijs)

Voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Meer informatie over de voorwaarden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt u bij Trouwen of geregistreerd partnerschap.

Kosten

Een melding doen is gratis.

Bij de melding geeft u aan wie uw getuigen zijn. Als u getuigen via de gemeente wilt, betaalt u hier € 49 voor (€24,50 per getuige). Dat regelt u als u de melding doet.

Online melden

Online melden

U kunt de melding online regelen. Daarvoor heeft u beide DigiD nodig.

Online melden