Onderscheidingen

Onderscheidingen

In Hoorn wonen veel mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor anderen of voor de samenleving in het algemeen. Zij doen dit in de eerste plaats niet om beloond te worden. Toch kan het zinvol zijn een blijk van waardering te geven in het openbaar, namelijk als een stimulans voor mensen om door te gaan en om duidelijk te maken dat sommige mensen een voorbeeldfunctie voor de medeburgers vervullen. Daarom is er de mogelijkheid om deze Hoornse inwoners voor te dragen voor een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding.