Onderwijs

Onderwijs

Hoorn is het regionale centrum voor onderwijs en opleidingen. Veel scholieren en leerlingen komen niet uit Hoorn zelf, maar uit heel West-Friesland en zelfs van nog verder weg.

Hoorn heeft een rijke schakering aan onderwijsvormen. Er is een groot aantal basisscholen, waaronder twee voor speciaal basisonderwijs. Ook zijn er drie vormen van speciaal onderwijs vertegenwoordigd. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs zijn er scholen voor VMBO (waaronder een groenopleiding) en AVO/VWO en er is een Praktijkschool. Het Middelbaar Beroepsonderwijs is vertegenwoordigd met twee scholen (waaronder een groenopleiding). Tenslotte is er in Hoorn ook de mogelijkheid om onderwijs voor volwassenen te volgen. En dan hebben we het nog niet eens over andere vormen van onderwijs, zoals de muziekschool.