Presentatie over bijzondere opgravingen op 28 december in Oosterkerk

8 december 2022

Op 28 december is in de Oosterkerk een presentatie van vijf bijzondere opgravingen in Hoorn. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis.

Wilt u hier bij zijn? Aanmelden is verplicht via archeologie@hoorn.nl.

Opgravingen van Huis De Dolphijn en De Zeevaart

Archeoloog Christiaan Schrickx vertelt op 28 december over de opgravingen van Huis De Dolphijn en De Zeevaart aan de Nieuwendam. Projectleider Sander Gerritsen praat u bij over het grote onderzoek aan de Westfriese Omringdijk en andere zeedijken tussen Hoorn en Edam.

Complex uit de 16de en 17de eeuw

En wist u dat er aan de Westerdijk een ambachtelijk complex uit de 16de en 17de eeuw is opgegraven? Luister voor dit verhaal naar Christiaan Schrickx. Ook Bart ter Steege komt aan het woord. Hij spreekt over het onderzoek van de verdwenen delen van de Grote Kerk en de begravingen op het Kerkplein.

Voor het eerst te zien voor bezoekers

Aan het eind van de avond wordt door de onderzoeker Christiaan Schrickx een bijzonder vondstcomplex toegelicht en getoond, dat diep in de Hoornse bodem lag. Door een uitgevoerde opgraving van enige tijd geleden is de onvoorstelbare rijkdom van een 17de-eeuwse koopmansfamilie aan het licht gekomen. De aanwezigen krijgen de primeur, want zij kunnen als eerste dit moois zien. Wat het precies is, blijft tot dat moment een geheim. Kijk voor meer informatie op de website van Archeologie West-Friesland.