Proclaimer

Proclaimer

De gemeente Hoorn is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij uw reactie op prijs. Stuur hiervoor een e-mail naar webmaster@hoorn.nl.
Copyright

Antwoordprocedure
Brieven, e-mailberichten en formulieren die binnenkomen bij de gemeente Hoorn worden centraal geregistreerd en direct doorgezonden naar de afdeling die het onderwerp behandelt. U kunt binnen uiterlijk zes weken een reactie van ons verwachten, maar vaak krijgt u al (veel) eerder een reactie.
E-mail proclaimer

Privacy
De gemeente Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Uw naam of andere persoonlijke gegevens hoeven wij alleen te weten, als u gebruik maakt van onze online diensten. Als wij u om persoons- of adrresgegevens vragen, gebruiken wij deze informatie alleen waar wij deze voor gevraagd hebben. 
Deze website gebruikt alleen cookies waarvoor geen wettelijke toestemming nodig is. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen

Voor een aantal online diensten heeft u DigiD nodig. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.’

Gemeente Hoorn, bureau Communicatie
Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn
Telefoon: 0229 252200
E-mail: webmaster@hoorn.nl