Subsidies

Subsidies

Beschrijving

De gemeente heeft jaarlijks een bedrag aan subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen inwoners en organisaties werken aan veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang  van de stad. De gemeente verdeelt de subsidie jaarlijks over de diverse aandachtsgebieden.

Let op: Bent u op zoek naar informatie over energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen? Lees dan verder op de pagina Subsidie energiebesparende maatregelen.

Twee soorten subsidies

Structurele subsidie(s):

Een structurele subsidie is een subsidie voor één of meerdere jaren (maximaal 4 jaar). Daarbij maakt het gemeentebestuur inhoudelijke afspraken over de te leveren prestaties. Na die 4 jaar kan uiteraard opnieuw worden besloten een jaarlijkse subsidie te verstrekken.
U moet uw aanvraag indienen uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of jaren waarop de subsidie betrekking heeft.

Incidentele subsidie(s):

De incidentele subsidie is bestemd voor bijzondere vernieuwende projecten en activiteiten, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd. De gemeente kan maximaal vier keer hiervoor een subsidie verstrekken.
De aanvraag moet uiterlijk 14 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

Aanvragen of verantwoorden

Ga voor aanvragen of verantwoorden naar tab Aanvragen

 

 

Voorwaarden

Waar moet mijn subsidieaanvraag aan voldoen?

  • beschrijving van de activiteiten, doelstellingen en resultaten
  • aangeven in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen
  • activiteiten moeten gericht zijn op de door de gemeente vastgestelde doelen en beleidsterreinen
  • meest recente jaarverslag (inclusief vermogenspositie)
  • begroting en dekkingsplan
  • overzicht financieringsbronnen en subsidieverstrekkers

Bij eerste structurele subsidieaanvraag extra toevoegen:

  • oprichtingsakte
  • statuten
  • jaarverslag (inclusief jaarrekening en balans) van het voorgaande jaar

Subsidies van € 100.000 en hoger

Voor deze subsidies ontvangt u  een risicovragenlijst die u moet invullen. Daarmee wordt uw risicoprofiel bepaald.

Algemene Subsidieverordening

Sinds 1 januari 2015 is de Algemene subsidieverordening Hoorn 2015 van kracht, met de bijbehorende deelverordening waarin alle "spelregels" omschreven staan voor de subsidieaanvrager en de gemeente.

Vraag en antwoord

Wanneer krijgt u antwoord op uw aanvraag?

Bij structurele subsidies tussen half november en 31 december. Dit heeft te maken met de vaststelling van de begroting door de raad in november.

Bij incidentele subsidies ontvangt u binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een antwoord.

Aanvragen

Let op: Bent u op zoek naar informatie over energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen? Lees dan verder op de pagina Subsidie energiebesparende maatregelen.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Wanneer u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente dan kunt u dit digitaal doen. U kunt de benodigde documenten digitaal meesturen en u ontvangt direct een ontvangstbevestiging van de aanvraag in uw e-mail.

Voor subsidieaanvragen boven de 10.000 euro is het bij de gemeente Hoorn verplicht om bij de aanvraag eHerkenning (voor bedrijven) of DigiD te gebruiken.
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.
Let op: voor authenticatie via eHerkenning bij de gemeente Hoorn heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig en dient u gemachtigd te zijn bij uw aanbieder voor dit product of dienst.

Digitale formulieren:

Kunt u (nog) niet digitaal subsidie aanvragen of verantwoorden dan kunt u dit formulier telefonisch (0229-252200) via het klantencontactcentrum aanvragen.

Ik wil dit online regelen (deze link wordt in een nieuw venster geopend)