Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Op een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) staan onder meer uw naam, adres en woonplaats. Het is een verklaring uit de administratie van de gemeente dat u er staat ingeschreven. U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen in de gemeente waar u woont.

Inhoud uittreksel BRP

U kunt de gegevens die op het uittreksel staan zelf kiezen. Op een standaard uittreksel staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • Uw volledige voor- en achternaam.
 • Uw geboortedatum en -plaats.
 • Het adres waar u op dit moment woont.
 • De datum van afgifte.

Let op: Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) is niet hetzelfde als een afschrift van de Burgerlijke Stand.

Voorwaarden

U kunt een uittreksel BRP alleen bij de gemeente Hoorn aanvragen als u hier staat ingeschreven.

Kosten

U betaalt de kosten voor het uittreksel BRP bij aanvraag online of op het stadhuis.
Een uittreksel BRP kost € 8,45 als u het online aanvraagt. Bij een aanvraag op het stadhuis betaalt u € 13,20.

Aanvragen

Online aanvragen

Een online aanvraag is goedkoper dan een aanvraag op het stadhuis. U logt in met DigiD en betaalt met iDeal. Doet u de aanvraag op een werkdag vóór 12.00 uur? Dan heeft u het uittreksel de volgende dag in huis. Bij een aanvraag op vrijdagmiddag (na 12.00 uur), zaterdag of zondag, ontvangt u het uittreksel dinsdag.

Online aanvragen

Als het uittreksel dat u nodig heeft niet in de lijst staat, kunt u het op het stadhuis aanvragen.

Naar het stadhuis

Voor een aanvraag op het stadhuis maakt u een afspraak. U neemt een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel/de uittreksels krijgt u gelijk mee.

Afspraak uittreksel Basisregistratie Personen

Afspraak 2 uittreksels Basisregistratie Personen

Afspraak 3 uittreksels Basisregistratie Personen

Afspraak 4 uittreksels Basisregistratie Personen

Afspraak 5 uittreksels Basisregistratie Personen

Vraag en antwoord

1. Welke gegevens komen er op mijn uittreksel te staan?

Dat bepaalt u zelf. Hieronder ziet u welke uittreksel u online kunt aanvragen.

2. Welke uittreksels kan ik online aanvragen?

 • Standaard (bevat uw naam, adres, geboortedatum en plaats)
 • Standaard + Burgerservicenummer (BSN)
 • Standaard + nationaliteit(en)
 • Standaard + burgerlijke staat
 • Standaard + historische adressen, BSN en burgerlijke staat
 • Internationaal uittreksel Nederlands/Frans/Duits/Engels
 • Internationaal uittreksel Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks
 • Verklaring van in leven zijn
 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Woningtoewijzing Intermaris

Staat uw gewenste uittreksel er niet tussen? Dan kunt u het uittreksel op het stadhuis (op afspraak) aanvragen.

3. Is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) hetzelfde als een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie personen (GBA)?

Ja. De Basisregistratie personen (BRP) vervangt sinds 6 januari 2014 de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Daardoor heeft het uittreksel een andere naam gekregen.

4. Voor wie kan ik een uittreksel BRP aanvragen?

U kunt een uittreksel BRP aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kinderen onder de 16 jaar die op hetzelfde adres wonen als u

Als u een uittreksel wilt aanvragen voor iemand boven de 16 jaar, heeft u een machtiging nodig. Curatoren kunnen een uittreksel aanvragen voor de mensen die bij hen onder curatele staan.

5. Kan ik iemand machtigen om voor mij een uittreksel BRP aan te vragen?

Ja, u kunt iemand machtigen als de gemachtigde 18 jaar of ouder is. De gemachtigde moet dan een aantal zaken meenemen naar de afspraak op het stadhuis:

 • een schriftelijke machtiging door u ondertekend
 • een kopie van uw legitimatiebewijs
 • zijn of haar eigen legitimatiebewijs

6. Wat is het verschil tussen een uittreksel uit de Basisregistratie personen en een afschrift van de Burgerlijke Stand?

Een afschrift uit de Burgerlijke Stand is een kopie van een akte. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding of overlijden. Dit afschrift kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een uittreksel BRP is een verklaring van de gemeente waar u op dit moment woont.

7. Inlichtingen voor advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder?

Meer informatie vindt u bij Inlichtingen voor advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder.

8. Hoe lang is een uittreksel geldig?

Er bestaat geen geldigheidstermijn voor een uittreksel. De geldigheid wordt bepaald door de instantie of organisatie die het uittreksel nodig heeft.