Tweede Kamerverkiezingen 2017

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Beschrijving

Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats. Mag u stemmen, dan krijgt u (tenminste) eens in de vier jaar een oproep om te stemmen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer

De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging. Zij bestaat uit 150 leden. Medewetgeving en controle van het kabinet zijn belangrijke taken van de Tweede Kamer. De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Kijk voor meer informatie over verkiezingen op www.kiesraad.nl.

Uitslagen eerdere verkiezingen in Hoorn

Bekijk de uitslagen van eerdere verkiezingen in Hoorn.

Voorwaarden

Om te mogen stemmen moet u:

  • Een stempas hebben
  • In ieder geval 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • In het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.
  • Een identiteitsbewijs hebben (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot de datum van 16 maart 2012 of langer).

 

Vraag en antwoord


Stempas

Wanneer ontvangt u uw stempas?

De stempassen worden eind februari per post thuis bezorgd.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Als u geen stempas heeft ontvangen, of u bent uw stempas verloren of deze is beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot uiterlijk 14 maart tot 12:00 uur.

Vandaag zijn de verkiezingen. Ik ben mijn stempas kwijt, kan ik nog stemmen?

U kunt niet meer stemmen. Een vervangende stempas kan tot één dag voor de verkiezingsdag 12.00 uur aangevraagd worden.


Stembureau

Wat moet u meenemen om te stemmen?

1. Uw stempas
2. Een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen mag zijn (geldig tot de datum van 16 maart 2012 of langer).

Wanneer zijn de stembureaus geopend?

De stembureaus openen op 15 maart 2017 om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur.

Waar kan ik stemmen?

Kijk hier voor een overzicht van de stembureaus.

Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig bij het uitbrengen van uw stem?

Als u door een lichamelijke beperking niet zelfstandig kan stemmen, dan kunt u hulp krijgen van een door uzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau. Wilt u dit bij binnenkomst aan de voorzitter van het stembureau melden? Want hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Bent u slecht ter been?

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op het overzicht van de stembureaus staat welke stembureaus ook voor scootmobiels toegankelijk zijn.

Wilt u tijdens de verkiezing op het stembureau helpen of stemmen tellen?

U kunt zich hiervoor melden tot vrijdag 6 januari via verkiezingen@hoorn.nl.


Overige vragen

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Als u zelf niet kunt stemmen, dan is het mogelijk een andere kiezer te machtigen om uw stem uit te brengen. Dat kan op twee manieren:

  • Als u beiden in de gemeente Hoorn woont kunt u dit eenvoudig zelf regelen door de achterkant van uw stempas in te vullen.
  • Voor de Tweede Kamerverkiezingen kunt u ook iemand buiten de gemeente machtigen. Daarvoor vraagt u een volmachtformulier aan bij de gemeente. Dit formulier dient uiterlijk 10 maart volledig ingevuld retour te zijn bij de gemeente. Een kiezer mag naast zijn/haar eigen stem ten hoogste twee volmachtstemmen uitbrengen. Ook hier geldt: neem een identiteitsbewijs mee van uzelf en voor optie 1 een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever.

Bent u verhuisd?

Als u bent verhuisd voor 30 januari 2017 en u heeft dit voor 7 februari 2017 doorgegeven aan de gemeente Hoorn, dan ontvangt u in onze gemeente uw stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen op uw nieuwe adres. Na deze datum ontvangt u uw stempas op uw oude adres. Is dit buiten Hoorn en wilt u wel in de gemeente Hoorn stemmen? Dan kunt u in uw vorige woongemeente een kiezerspas aanvragen.

Ik werk in een andere gemeente. Kan ik daar ook stemmen?

Bij Tweede Kamerverkiezingen kunt u met een kiezerspas in heel Nederland stemmen. U kunt een kiezerspas schriftelijk of persoonlijk bij de balie in het stadhuis aanvragen. Als u persoonlijk een kiezerspas aan wilt vragen, dient u afspraak te maken.


Buitenland

Stemmen als u in het buitenland verblijft

Hoe weet u of u ingeschreven bent in Nederland?

Heeft u in Nederland gewoond? En heeft u uw verhuizing naar het buitenland doorgegeven aan de gemeente waar u als laatste woonde? Dan bent u niet meer ingeschreven in Nederland. Weet u niet meer of u uw verhuizing heeft doorgegeven? Neem dan contact op met de gemeente in Nederland waar u als laatste woonde, voordat u naar het buitenland verhuisde. Of kijk het zelf na op de website MijnOverheid met uw DigiD.

Woont u in het buitenland?

Staat u niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Vanaf 6 maanden voor de dag van de verkiezing kunt u een registratieverzoek indienen. Via de website van de gemeente Den Haag kunt u zich registeren en de volledige informatie nalezen. Zorg dat de gemeente Den Haag deze registratie uiterlijk op 1 februari 2017 van u ontvangt. Na de registratie kunt u uw stem uitbrengen. Dat kan op verschillende manieren: door uw stem per post te versturen, door iemand anders voor u te laten stemmen, of door zelf in Nederland naar een stembureau te gaan.

Bent u op 15 maart 2017 in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie?

- Wilt u iemand anders voor u laten stemmen, dan kunt u dat zelf op de achterzijde van uw stempas invullen. Dit kan alleen als u beide in de gemeente Hoorn woont. Eind februari ontvangt u van de gemeente uw stempas.
- Als u niet allebei in de gemeente Hoorn woont of u vertrekt voor eind februari naar het buitenland kunt u iemand anders voor u laten stemmen door middel van een volmacht. U kunt het formulier downloaden of een afspraak maken. Het formulier moet uiterlijk 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen.
- U kunt ook zelf stemmen per brief. Hiervoor moet u een formulier downloaden, invullen en opsturen. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. Het formulier moet uiterlijk 15 februari 2017 door de gemeente zijn ontvangen. Uitgebreidere informatie kunt u vinden via de website van de gemeente Den Haag


Informatie voor politieke partijen

Zijn er verkiezingsborden in Hoorn?

Ja, in plaats van de houten borden maakt Hoorn als proef gebruik van een nieuw soort verkiezingsborden, de zogenaamde trotters. Dit zijn duurzame tijdelijke verkiezingsborden met aan beide kanten een recyclebaar vinyl doek. Hierop staan de posters van de deelnemende politieke partijen geprint. De partijen leveren hun digitale campagneposters rechtstreeks aan bij Image Building, het bedrijf dat de verkiezingsborden maakt en levert. Bij vragen kunnen politieke partijen contact opnemen via verkiezingen@imagebuilding.com

Aanvragen

Voor een aantal zaken kunt u een afspraak maken:

Indienen verzoek stemmen per brief
Verzoek om per brief te stemmen omdat u op de dag van stemming in het buitenland verblijft.

Aanvraag stemmen bij volmacht
Met deze volmacht kunt u een ander voor u laten stemmen.

Afleggen ondersteuningsverklaring
Dit is een schriftelijke verklaring die deelname van de partij aan de verkiezing ondersteunt.