Grootschalig onderhoud Westerblokker

De Westerblokker tussen Kloosterhout en de spoorwegovergang van de museumstoomtram Hoorn-Medemblik is toe aan wegonderhoud. Het asfalt is beschadigd en de weg moet opnieuw worden ingericht. Dit gebeurt in 2023. Tijdens een tweede bewonersbijeenkomst op 4 juli 2022 is het voorlopige ontwerp toegelicht.

Hieronder vindt u een korte opsomming over het Voorlopig Ontwerp

  • De Westerblokker tussen spoorwegovergang en Kloosterhout wordt ingericht met brede rode fietsstroken en een smalle overrijdbare middenberm. Dit past ook bij de ambitie van de in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Mobiliteitsvisie om het fietscomfort op de Westerblokker te verbeteren.
  • Het wegdeel van de Westerblokker dat aan onderhoud toe is, dus het gedeelte tussen de spoorwegovergang museumstoomtram en de Kloosterhout, wordt ingericht als voorrangsweg. Het rechts-voorrang principe komt hierdoor te vervallen. Dit geldt uiteraard niet bij de Oostergouw en Kloosterhout. Dit blijven wel voorrangswegen.
  • Als snelheidsremmers worden subtiele drempels aangelegd om de ca. 100 meter. Ten oosten van de Oostergouw zal (t.h.v. Westerblokker 167) een brommerdrempel worden toegepast. Fietsers hebben hier geen last van. 
  • Op locaties waar (veel) wordt geparkeerd op de rijbaan is onderzocht of extra parkeerplaatsen aangelegd kunnen worden naast de rijbaan. De mogelijke parkeerplekken staan in het voorlopig ontwerp.
  • De kruisingen van de Westerblokker met de Oostergouw en Kloosterhout worden compacter gemaakt zodat het zicht op aankomend verkeer verbetert. Oversteken wordt veiliger, omdat afslaand verkeer beter kan opstellen tussen de rijbanen zonder ander verkeer op te houden. Dit punt is nog wel afhankelijk van eventuele subsidietoekenning vanuit de Provincie Noord-Holland.

Verkeer op de Oostergouw rijdt vooral vanuit het noorden erg hard. Dit levert in combinatie met de flauwe bocht gevaar op. Is het mogelijk om hier iets aan te doen?
Het is de bedoeling om een drempel toe te voegen op deze rijstrook van de Oostergouw. Dit om het verkeer af te remmen vóór de bocht. De drempel komt er als we subsidie krijgen van de provincie. 

Fietsers worden bij het verkeerslicht Oostergouw-Westerblokker vaak niet gedetecteerd. Is dit op te lossen? En kan het verkeerslicht het verkeer in de toekomst wel afwikkelen?
De planning is om het verkeerslicht te vervangen in 2023 of 2024. Er wordt dan ook gekeken naar de detectie voor fietsers. Een mogelijkheid is dat er een drukknop voor fietsers wordt toegevoegd. Ook wordt dan de werking van het verkeerslicht onderzocht. Er is al een onderzoek uitgevoerd door een extern bureau. Hieruit blijkt dat de verkeersafwikkeling met het beoogde ontwerp ook in de toekomst voldoet. De aanleg van een fietstunnel is financieel gezien niet realistisch.

Is het mogelijk een voetpad aan te leggen naar het tankstation?
Dit gebied valt buiten de projectgrens.

Wordt de straatverlichting aangepast?
Ja. Er wordt openbare verlichting aangebracht die geschikt is voor het nieuwe ontwerp.

Is het mogelijk om de stoep minder breed, maar wel hoger te maken? Want dan kan er minder snel geparkeerd worden op de stoep?
De minimale breedte van een rijbaan bedraagt 4,8 meter. Daar zitten we 0,4 meter boven. Groot verkeer kan elkaar dus passeren. Op verzoek van andere bewoners is een overrijdbare lage trottoirband aangebracht. Dit is voor de verkeersveiligheid beter, omdat fietsers minder snel ten val komen als ze met de trapper tegen een lage, schuine, trottoirband komen. Voetgangers die slecht ter been zijn, hebben behoefte aan een vlak trottoir zonder teveel hoogteverschillen. Ook vanuit hulpdiensten is er de voorkeur voor een overrijdbare trottoirband. Op die manier kunnen zij er beter overheen rijden.

Hoe zit het met nutsbedrijven zoals glasvezel? Hoeft het trottoir niet na één of twee jaar weer open?
De nutsbedrijven zijn geïnformeerd over onze werkzaamheden. Alleen PWN (drinkwater) gaat tijdens de werkzaamheden in 2023 ook aan de slag. De eerste vijf jaar na de werkzaamheden mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd door nutsbedrijven. Alleen calamiteiten en storingen aan kabels en leidingen mogen binnen deze periode verholpen worden door nutsbedrijven. De nutsbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de aanleg van glasvezelnetwerk, hebben aangegeven geen werkzaamheden in de planning te hebben op dit deel van de Westerblokker.

Is het mogelijk meer (of minder) parkeerplekken te realiseren?
Hieronder vindt u waar aanpassingen worden gedaan en waar niet.

  • Gevraagd is om extra parkeervakken te realiseren in de berm tussen 114 en 118. Dat is alleen niet haalbaar omdat de berm te smal is.
  • Er worden geen extra parkeervakken gerealiseerd tegenover 132a.
  • De parkeerplekken bij nummer 167 zijn al aanwezig en deze parkeerplekken op gemeentegrond blijven behouden. Wel wordt deze parkeerruimte verder uitgebreid met extra grasbetontegels. Dit omdat er daar behoefte aan is.
  • De parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 169 blijven behouden. Dit omdat niet alle bewoners voldoende eigen plekken hebben. De bestaande parkeerplaatsen worden voorzien van grasbetontegels, die worden ingezaaid met gras.
  • Door het vergroten van de keerlus komen er geen extra parkeerplaatsen tegenover nummer 177.

Kan de keerlus groter?
De keerlus is vergroot in het nieuwe ontwerp, zodat verkeer er eenvoudiger doorheen kan. Het plan is om ook extra grasbetontegels aan te leggen bij de ingang van SteenPlaza. Op die manier wordt de berm niet meer kapot wordt gereden.

Is het mogelijk om meer brommerdrempels aan te leggen? En kan de Westerblokker een 30km/u zone worden?
De geplande drempels liggen zo ver mogelijk van de woningen af en zijn vrij subtiel (8 cm hoog). Het is niet mogelijk overal brommerdrempels aan te leggen. Dit omdat auto’s daar niet overheen kunnen. Er ligt daarom alleen een brommerdrempel op het bromfietspad waar geen auto’s komen. De hulpdiensten kunnen er wel overheen, omdat hun voertuig hoger is. Het idee van brommers op de Oostergouw en IJsselweg zien wij niet zitten. Dit maakt de verkeerssituatie niet veiliger. De Westerblokker is al een 30km/u zone en blijft dat ook in de toekomst. 

Is het mogelijk bezoekers te verwijzen naar de parkeerplaats aan de Koewijzend? En de uitgang van het Boezelbos is onveilig met fietsers die de Westerblokker op fietsen.
Wij hebben aan Google Maps doorgegeven om de parkeerlocatie te wijzigen naar de Koewijzend. Op de Koewijzend is een parkeerplaats voor ongeveer 15 bezoekers. Als dit onvoldoende blijkt, kan er op termijn nog een bord worden toegevoegd. De uitgang van het Boezelbos is een voetpad. Fietsers moeten daar lopen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.