Aanpak tegen misstanden in de vastgoedbranche

4 oktober 2022

Meld Misdaad Anoniem start samen met de gemeente en private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche.

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook in Westfriesland kunnen panden worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. Dit leidt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft ook impact op de branche zelf.

Enorm belangrijk

De burgemeesters van Westfriesland benadrukken hoe belangrijk meldingen zijn voor de aanpak van criminaliteit: ‘Er gaat veel ellende schuil achter dit soort praktijken. Er is vaak sprake van intimidatie voor werknemers en andere onveilige situaties. Naast het feit dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie, financiële schade en grote imagoschade voor de sector.

Meldingen vanuit vastgoedsector

De campagne vergroot het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en biedt een veilige meldplek. Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs zijn soms op de hoogte van criminaliteit, doordat ze in hun werk afwijkingen signaleren. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies

Voorkomen

Door onderlinge werkrelaties komen getuigen soms in de knel. Meld Misdaad Anoniem biedt dan uitkomst om criminele besmetting van de branche te voorkomen. In de campagne gaan Meld Misdaad Anoniem en de gemeenten in Westfriesland actief samenwerken. Via onder meer een online strategie en e-learning zien mensen in de branche waar ze op moeten letten en worden melddrempels verlaagd.

Melden helpt!

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en is geen politie. Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost.

Samenwerkingspartners

De campagne wordt ondersteund door het NVM, VBO, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, RIEC en tientallen gemeenten. Kijk voor meer info op www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/vastgoed.