Wat is de Wmo?

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen zo lang mogelijk meedoet aan de maatschappij.

Zie meer informatie bij Begeleiding in het dagelijks leven