Hondenbelasting

Als u een hond heeft, moet u, per hond, hondenbelasting betalen. U geeft zelf bij de gemeente aan dat u een hond(en) heeft. Dit kan via de belastingbalie. Voor het inloggen heeft u DigiD nodig. Als uw hond is overleden, moet u dit ook doorgeven. Geef veranderingen altijd binnen 2 weken door. Als uw hond is overleden moet u een bewijs van de dierenarts of het crematorium meesturen.

Kosten

De tarieven voor 2017 (voor een heel jaar) zijn:

  • De eerste hond € 67,11
  • De tweede hond € 102,40 
  • Elke volgende hond € 134,23 
  • Een kennel € 407

Wanneer u er in de loop van het jaar een hond bijkrijgt moet u belasting betalen over de hele maanden van het jaar die nog volgen.
Wanneer een hond weggaat hoeft u geen belasting te betalen over de hele maanden van het jaar die nog volgen.

Aangeven

U moet uw hond zelf aangeven bij de gemeente. Als uw hond is overleden, moet u dit doorgeven. Geef veranderingen altijd binnen 2 weken door. Als uw hond is overleden moet u ook een bewijs van de dierenarts of het crematorium meesturen.

Dit kan digitaal met DigiD of door het formulier voor aangifte of afmelden te downloaden en op te sturen.

Belastingbalie

Vraag en antwoord

1. Kan ik kwijtschelding krijgen voor hondenbelasting?

Nee, voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding krijgen.

2. Moet ik voor een hulphond hondenbelasting betalen?

Nee. Als u een hulphond heeft, heeft u recht op vrijstelling van de hondenbelasting. U moet dan wel aangifte doen, maar betaalt geen belasting.

3. Kan ik geld terug krijgen?

Wanneer in de loop van het jaar een hond weggaat en u neemt geen nieuwe hond, heeft u recht op gedeeltelijke teruggave van de belasting.

4. Waar wordt de hondenbelasting aan besteed?

Hondenbelasting is een algemene belasting en wordt onder andere besteed aan:

  • losloopveldjes 
  • uitlaatroutes 
  • bebording waar wel en geen honden mogen lopen 
  • schoonhouden van straten en grasvelden 
  • voorlichting over hoe je een hond netjes uitlaat

5. Is er controle op het betalen van hondenbelasting?

Ja, de gemeente Hoorn controleert of alle honden zijn aangemeld voor hondenbelasting. De controleurs bellen bij iedereen aan om te vragen of u één of meer honden heeft. Ook wanneer wij weten dat u een hond heeft, kunt u bezoek verwachten. Daarmee controleren wij of uw gegevens nog juist zijn. De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente Hoorn bij zich.

6. Moet ik de deur open doen wanneer er controleurs komen?

U bent niet verplicht om open te doen en de controleurs komen ook niet binnen. Maar als u niet open doet, krijgt u een aangifteformulier opgestuurd. Dat formulier krijgt u ook als u geen antwoord geeft.

7. Waarom is er geen kattenbelasting?

Het antwoord is juridisch van aard: in de wet staat alleen de mogelijkheid om belasting te heffen op honden en niet op 'huisdieren'. De gemeente mag dus alleen hondenbelasting heffen.