Compensatieregeling 2020

Inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen en hoge zorgkosten, kunnen jaarlijks een tegemoetkoming van € 240 krijgen. Dit kan met behulp van de compensatieregeling.  

Opgelet: De compensatieregeling wordt op 1 januari 2021 afgeschaft. Het is in 2020 nog wel mogelijk om de compensatieregeling aan te vragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in de gemeente Hoorn
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsdocument
 • Uw eigen bijdrage aan zorgkosten ligt in 2020 hoger dan het wettelijk verplicht eigen risico van € 385
 • U maakt in 2020 geen gebruik van het Univé Gemeentepakket
 • U heeft een laag inkomen. Meer informatie over een laag inkomen vindt u onder de tab 'Heb ik een laag inkomen?'

Aanvragen

U kunt de compensatieregeling aanvragen via het contactformulier Bijzondere bijstand.

Aanvragen

Heb ik een laag inkomen?

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling 2020, moet u een laag inkomen hebben. Hiervoor gelden de volgende inkomensgrenzen per maand. De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld:

 • € 338 voor een alleenstaande onder de 21 jaar
 • € 1.368 voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder tot aan pensioengerechtigde leeftijd
 • € 1.529 voor een alleenstaande vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
 • € 603 voor alleenstaande ouders onder de 21 jaar
 • € 1.634 voor alleenstaande ouders ouder dan 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
 • € 1.795 voor alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
 • € 675 voor echtparen onder de 21 jaar zonder kind(eren)
 • € 1.066 voor echtparen ouder dan 21 jaar met kind(eren)
 • € 1.315 voor echtparen waarvan één onder de 21 jaar is en zonder kind(eren)
 • € 1.706 voor echtparen waarvan één onder de 21 jaar is met kind(eren
 • € 1.954 voor echtparen waarvan beiden 21 jaar of ouder zijn tot aan pensioengerechtigde leeftijd.
 • € 2.073 voor echtparen waarvan één of beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.