Compensatieregeling 2017

Compensatieregeling 2017

Beschrijving

Heeft u geen gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekeringspakket van de gemeente Hoorn en heeft u wel hoge zorgkosten? Dan kunt u waarschijnlijk een beroep doen op de compensatieregeling. 

De vergoeding is hetzelfde als de vergoeding die de gemeente geeft aan mensen die wel gebruik maken van de collectieve zorgverzekeringspakket van de gemeente Hoorn. Het gaat in 2017 om een bedrag van 240 euro per persoon per jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft hoge kosten vanwege chronische ziekte of handicap
  • U heeft geen gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente Hoorn
  • U heeft een jaarinkomen lager dan 36.000 euro.