Aanvragen coronasteun culturele sector niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk is om coronasteun aan te vragen voor de culturele sector. Het geld dat beschikbaar was, is op. Heeft u een aanvraag gedaan maar nog geen antwoord? Dan krijgt u nog bericht van de gemeente. U hoort dan of er een bedrag wordt uitgekeerd en hoe groot dat bedrag is. Het geld was beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling ondersteuning (amateur) culturele organisaties Hoorn 2021 – 2023.

Noodsteun

Noodsteun is bedoeld voor culturele instellingen die geld nodig hebben om te kunnen blijven bestaan. 

Herstel en ontwikkeling

Subsidie voor herstel en ontwikkeling is bedoeld om de culturele instelling verder te ontwikkelen of aan te passen. Dit met als doel om voorbereid te zijn op de toekomst. Bij de aanvraag van deze vorm van subsidie, wordt gekeken naar de meerwaarde op lange termijn. 

Eenmalige initiatieven

Subsidie voor eenmalige initiatieven is bedoeld voor speciale activiteiten of evenementen. Het gaat dan om initiatieven die zonder deze subsidieregeling niet mogelijk waren geweest. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Subsidieregeling Ondersteuning culturele organisaties

De bestaande subsidieregelingen blijven gewoon bestaan. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie aanvragen.

Totaaloverzicht

Spoor

Totaal beschikbaar

Uitgegeven

Nog niet uitgegeven

1.Noodsteun

€ 421.343,90

€ 70.876

€ 350.467,90

2. Herstel en Ontwikkeling

€ 145.748,53

€ 157.290

€ 11.541,47 

3. Evenementen

€ 47.967,02

€ 89.929

€ 41.961,98 

Totaal

€ 615.059,45

€ 318.095

€ 296.964,45

 Aanvragen per organisatie

 

Organisatie

Spoor

Aanvraag

Te verlenen bedrag

1

Vereniging De Boterhal

3

€ 1.750

€ 1.225

2

Vereniging Hoorns Byzantijns Mannenkoor

1

€ 4.698

€ 4.698

3

Vereniging Camerata Liocorno (koor)

€ 1.725

€ 1.243

4

Stichting Cinema Oostereiland

2

€ 25.000

€ 25.000

5

Stichting Cinema Oostereiland

2

€ 25.000

€ 25.000

6

Stichting Cinema Oostereiland

1

€ 20.242 

€ 20.242

7

Vereniging Hoorns Harmonie Orkest

3  

€ 6.910

€ 6.910

8

Stichting Hotel Mariakapel

3

€ 11.548

€ 11.548

9

Stichting Hotel Mariakapel

3

€ 25.000 

€ 25.000

10

Stichting Hotel Mariakapel

2

€ 4.667

-

11

Stichting Hotel Mariakapel

2

€ 22.700,30

€ 11.580

12

Museum Stoomtram B.V.

2

€ 25.000

€ 25.000

13

Stichting Museum van de Twintigste Eeuw

2

€ 25.000

€ 25.000

14

Stichting Acara Vita Nova

?

?

-

15

Stichting Collectief Achterom

3

€ 25.000

€ 25.000

16

Stichting Hiaat (Pakhuis)

2

€ 23.100

€ 16.170

17

Stichting Hiaat (Pakhuis)

2

€ 5.297

€ 5.297

18

Stichting MAZZA

2

€ 3.000

€ 3.000

19

Stichting Queer Art Productions

3

€ 20.245,50

€ 20.246

20

Stichting Tjillskillz

€ 20.000

€ 20.000

21

Museum Stoomtram B.V.

1

€ 172.000

€ 40.936

22

Stichting Hotel Mariakapel

1

€ 35.305

€ 5.000

23

Stichting Muziekschool Boedijn

1

€ 12.000

-

1. Hoe lang moet ik wachten na mijn aanvraag?

Voor noodsteun en herstel en ontwikkeling ontvangt u binnen zes weken na uw aanvraag een antwoord. Volledige aanvragen die voor 1 maart binnen komen worden vanaf 1 maart behandeld. Volledige aanvragen die tussen 1 maart en 1 september binnen komen, worden vanaf 1 september behandeld.

Bij de aanvraag van steun voor eenmalige initiatieven ontvangt u altijd binnen zes weken een antwoord. Daar is geen datum aan verbonden. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.