Coronasteun voor culturele sector aanvragen

De gemeente heeft van het Rijk ruim 950.000 euro ontvangen. Dit bedrag is bedoeld voor culturele instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis. De gemeente heeft hier een tijdelijke subsidieregeling voor opgesteld. Subsidie aanvragen kan tot en met 2023. 

Waar kan de subsidie voor worden gebruikt?

Dit kan voor:

  • noodsteun (aanvragen voor 15 september 2021) 
  • herstel en ontwikkeling (aanvragen voor 1 oktober of 1 april). Aanvragen die voor 1 oktober binnen komen, worden vanaf 1 oktober behandeld. Aanvragen die tussen 1 oktober en 1 april binnen komen, worden vanaf 1 april behandeld. 
  • eenmalige initiatieven (acht weken vóór aanvang van de activiteiten aanvragen) 

Wat is het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden?

Het maximale bedrag voor noodsteun is per situatie verschillend. Voor herstel en ontwikkeling en voor eenmalige activiteiten, kunt u maximaal € 25.000 aanvragen. 

Aanvragen 

U moet tijdens de aanvraag in ieder geval onderstaande documenten meesturen:

  • meest recente jaarverslag (inclusief vermogenspositie)
  • begroting en dekkingsplan
  • overzicht financieringsbronnen en subsidieverstrekkers

U kunt subsidie aanvragen via onderstaande knop.

Subsidie aanvragen

Vraagt uw instelling voor het eerst subsidie aan? Dan moet u ook de volgende documenten meesturen:

  • oprichtingsakte
  • statuten
  • uittreksel K.v.K

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie?

Informatie over de voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling Ondersteuning culturele organisaties. Wilt u meer informatie? Of heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.