Coronasteun voor culturele sector aanvragen

De gemeente heeft vanwege de coronacrisis extra geld van het Rijk ontvangen. Dit geld is beschikbaar voor de cultuursector. Voor het uitkeren van dit geld, heeft de gemeente een tijdelijke subsidieregeling opgesteld. Subsidie aanvragen kan tot en met 2023. 

Waar kan de subsidie voor worden gebruikt?

Dit kan voor:

  • noodsteun
  • herstel en ontwikkeling (aanvragen voor 1 maart of voor 1 september). Volledige aanvragen die voor 1 maart binnen komen, worden vanaf 1 maart behandeld. Volledige aanvragen die tussen 1 maart en 1 september binnen komen, worden vanaf 1 september behandeld. 
  • eenmalige initiatieven (acht weken vóór aanvang van de activiteiten aanvragen) 

Wat is het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden?

Het maximale bedrag voor noodsteun is per situatie verschillend. Voor herstel en ontwikkeling en voor eenmalige activiteiten, kunt u maximaal € 25.000 aanvragen. 

Subsidie aanvragen 

U moet tijdens de aanvraag in ieder geval onderstaande documenten meesturen:

  • meest recente jaarverslag (inclusief vermogenspositie)
  • begroting en dekkingsplan
  • overzicht financieringsbronnen en subsidieverstrekkers

U kunt subsidie aanvragen via onderstaande knop.

Subsidie aanvragen

Vraagt uw instelling voor het eerst subsidie aan? Dan moet u ook de volgende documenten meesturen:

  • oprichtingsakte
  • statuten
  • uittreksel Kamer van Koophandel

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie?

Informatie over de voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling Ondersteuning culturele organisaties. Wilt u meer informatie? Of heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Noodsteun

Noodsteun is bedoeld voor culturele instellingen die geld nodig hebben om te kunnen blijven bestaan. 

Herstel en ontwikkeling

Subsidie voor herstel en ontwikkeling is bedoeld om de culturele instelling verder te ontwikkelen of aan te passen. Dit met als doel om voorbereid te zijn op de toekomst. Bij de aanvraag van deze vorm van subsidie, wordt gekeken naar de meerwaarde op lange termijn. 

Eenmalige initiatieven

Subsidie voor eenmalige initiatieven is bedoeld voor speciale activiteiten of evenementen. Het gaat dan om initiatieven die zonder deze subsidieregeling niet mogelijk waren geweest. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Subsidieregeling Ondersteuning culturele organisaties

De bestaande subsidieregelingen blijven gewoon bestaan. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie aanvragen.

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.