Declaraties college

De burgemeester en de wethouders ontvangen een onkostenvergoeding en kunnen bepaalde kosten declareren. Hieronder het overzicht over 2017.

Vergoedingen

 

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Ambtstoelage

1 januari tot en met 31 december 2017

€ 381,03 per maand

Wethouder Judith de Jong

Onkostenvergoeding

1 januari tot en met 10 september 2017*

€ 350,54 per maand

Wethouder Theo van Eijk

Onkostenvergoeding

1 januari tot en met 31 december 2017

€ 350,54 per maand

Wethouder Samir Bashara

Onkostenvergoeding

1 januari tot en met 31 december 2017

€ 350,54 per maand

Wethouder Nel Douw-Van Dam

Onkostenvergoeding

1 januari tot en met 31 december 2017

€ 350,54 per maand

Wethouder Ben Tap

Onkostenvergoeding

1 januari tot en met 31 december 2017

€ 350,54 per maand

* Wethouder De Jong diende 10 september 2017 haar ontslag in. Haar portefeuilles werden overgenomen door de andere collegeleden. Er kwam geen wethouder voor haar in de plaats.

Declaraties burgemeester

 

Naam

Dienstreizen

Openbaar Vervoer

Taxikosten

Verblijfkosten

Overige

Totaal

Jan Nieuwenburg

€ 2.006,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 282,54

€ 15,59

€ 2.304,89

Declaraties wethouders

Tabel met een overzicht van alle declaraties van de wethouders

Naam

Dienstreizen

Openbaar Vervoer

Taxikosten

Verblijfkosten

Overige

Totaal

Theo van Eijk

€ 931,56

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 931,56

Samir Bashara

€ 314,16

€ 889,50

€ 47,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.250,66

Nel Douw-van Dam

€ 0,00

€ 1.181,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.181,27

Judith de Jong

€ 950,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 950,88

Ben Tap

€ 2.354,41

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 54,00

€ 2.408,41

Totaal

€ 4.551,01

€ 2.070,77

€ 47,00

€ 0,00

€ 54,00

€ 6.722,78

Toelichting

  • Ambtstoelage: Iedere maand ontvangt de burgemeester een ambtstoelage, deze toelage krijgt iedere burgemeester in Nederland. De hoogte van deze toelage is bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze toelage is bedoeld voor representatie, excursies, vakliteratuur, lidmaatschappen, contributies, bureaukosten, porti, zakelijke giften en ontvangsten.
  • Onkostenvergoeding: De wethouders van de gemeente Hoorn ontvangen, net als iedere wethouder in Nederland, elke maand een vaste onkostenvergoeding. Deze komt bovenop het salaris van de wethouder en wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vergoeding is, net als bij de burgemeester, bedoeld voor onder andere representatie, vakliteratuur, lidmaatschappen en contributies, zakelijke giften en ontvangsten.