Extra aandacht voor mogelijkheden energietoeslag

19 januari 2023

De gemeente start een campagne om inwoners te wijzen op de extra energietoeslag van €550 aan huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm. Deze doelgroep valt buiten de energietoeslag die het Rijk – via de gemeente – uitkeert.

Het blijkt dat deze groep inwoners ook moeite heeft met rondkomen. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt om deze doelgroep tegemoet te komen met een eenmalige energietoeslag. De inkomensgrenzen zijn afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie en zijn te vinden op www.hoorn.nl/energietoeslag.  

Net boven de norm

Huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben recht op energietoeslag en andere vormen van inkomensondersteuning, zoals bijzondere bijstand of het meedoenbudget. Huishoudens die net boven de norm van 120% zitten, hebben geen recht op deze maatregelen. Met de stijgende kosten is het voor deze groep nu ook moeilijk om rond te komen. Daarom heeft de raad geld vrijgemaakt om deze groep tegemoet te komen met een energietoeslag van € 550.  

Inkomensgrenzen voor de energietoeslag van € 550 

Huishoudens met een inkomen dat op of tussen het minimumbedrag (kolom 120) en maximumbedrag (150) ligt, kunnen een aanvraag indienen.  

18 jaar tot pensioen 120 % 150 %
Alleenstaand € 1.434,79 € 1.793,47
Getrouwd € 2.049,70 € 2.562,12
Pensioengerechtigd 120 % 150 %  
Alleenstaand € 1.596,80 € 1.996,01
Getrouwd* € 2.168,64 € 2.710,80

 *één of allebei pensioengerechtigd

De genoemde bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld. Het eventuele vermogen speelt geen rol.  

Aanvragen energietoeslag 

De energietoeslag wordt eenmalig per huishouden gegeven. Inwoners kunnen de energietoeslag aanvragen tot 1 juli 2023. Het aanvraagformulier is te vinden op www.hoorn.nl/energietoeslag. Dak- en thuislozen of personen in een instelling, worden uitgesloten van het recht op een energietoeslag. Heeft u in 2022 al energietoeslag van de gemeente ontvangen? Dan kunt u deze niet meer aanvragen. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt of heeft u moeite met rondkomen? Neem dan contact op met de afdeling Rondkomen, of kom langs bij een van de spreekuren van 1.Hoorn.