Flitsvergunning

Als u gaat bouwen heeft u daar meestal een vergunning voor nodig. Soms kan de gemeente de vergunning binnen 5 werkdagen afgeven. Dat heet een flitsvergunning.

Veelvoorkomende aanvragen

U kunt een flitsvergunning aanvragen voor bouwplannen die vaak voorkomen, zoals:

 • erfafscheidingen (bijvoorbeeld een schutting)
 • bijbehorende bouwwerken bij woningen, zoals bergingen en garages
 • tuinhuisjes en overkappingen
 • dakkapellen aan de voor- of achterzijde van uw woning 
 • dakopbouw
 • reclameborden aan de gevel

Vergunningcheck

Soms heeft u geen vergunning nodig, maar is het voldoende melding te doen van uw bouwplannen. Met de vergunningcheck op het Omgevingsloket kunt u zien welke situatie voor u geldt.

Voorwaarden

Een flitsvergunning is mogelijk als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw aanvraag is volledig.
 • U heeft alleen een omgevingsvergunning voor bouwen nodig.
 • Uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.
 • U bouwt niet aan een monument of bij een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Uw plannen passen binnen de criteria van de welstandsnota.
 • Bij reclame: het gaat om een reclamebord aan de gevel.
 • Bij reclame: het reclamebord past binnen het reclamebeleid van de gemeente Hoorn.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening. Maar u kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie.

Aanvragen

Omgevingsloket

 • U kunt de flitsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Bedrijven gebruiken bij de aanvraag eHerkenning. 
 • Vervolgens stuurt u een e-mail naar de gemeente via vbt@hoorn.nl. Daarin geeft u aan dat u een flitsvergunning heeft aangevraagd. Gebruik als onderwerp ‘Flitsvergunning’ en het nummer dat u van het omgevingsloket heeft gekregen. 
 • De gemeente controleert of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. En of uw aanvraag binnen het bestemmingsplan en de welstandsnota past.

Bijlagen

Uw aanvraag is compleet als u deze documenten inlevert:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier (online) 
 • bouwtekeningen:
  o plattegronden, bestaand, nieuw en situatie
  o aanzichten van de gevel(s), bestaand en nieuw
  o doorsneden, bestaand en nieuw
  o detail
  o foto’s bestaande situatie 
 • constructieberekening volgens Eurocode

Behandeltijd

U ontvangt de flitsvergunning binnen 5 werkdagen. Als uw aanvraag na 10.00 uur binnen is, begint de behandeltijd op de volgende werkdag. Als uw aanvraag voor 10.00 uur binnen is, begint de behandeltijd nog dezelfde dag.

Als er stukken ontbreken hoort u dit van ons. De behandeltijd begint pas te lopen als uw aanvraag compleet is.

Constructieberekening

U mag de constructieberekening (volgens Eurocode) later indienen (na vergunningverlening). Maar u mag pas beginnen met uw plannen als deze gegevens zijn goedgekeurd.

Voorbeelden tekeningen

Bekijk een voorbeeld van een goede tekening en een foutieve tekening. Wanneer een tekening goed is, vindt u in de uitwerking tekening flitsvergunning.

Vragen

Met vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Het is ook mogelijk eerst een Flitsschetsplan in te dienen.

Vraag en antwoord

1. Wat zijn de voordelen van een flitsvergunning?

 • De vergunning wordt binnen 5 werkdagen gegeven, terwijl de aanvraag voor een omgevingsvergunning 8 weken kan duren.
 • Als uw aanvraag aan de voorwaarden van een flitsvergunning voldoet en als u de aanvraag juist heeft ingediend, krijgt u de vergunning altijd.
 • De kans op bezwaar van uw buren is kleiner dan bij een omgevingsvergunning, omdat uw aanvraag binnen het bestemmingsplan en de welstandsnota past.

2. Wat als ik voor mijn aanvraag toch geen flitsvergunning krijg?

U kunt alsnog een omgevingsvergunning aanvragen. De procedure daarvoor duurt wel een stuk langer, namelijk 8 weken.
Als uw aanvraag alleen licht afwijkt van de voorwaarden voor een flitsvergunning, kan het verstandig zijn uw aanvraag aan te passen.

3. Wat is een flitsschetsplan?

Als u niet weet of uw aanvraag binnen het bestemmingsplan past, kunt u eerst een flitsschetsplan indienen. Wij kijken dan of uw aanvraag binnen het bestemmingsplan past. Meer informatie vindt u bij Flitsschetsplan.