Er is gestrooid, maar de weg is nog glad. Hoe kan dat?

Dit kan voorkomen als het zout nog niet is ingereden. Voor de juiste werking van het zout moet er dus eerst verkeer over de gestrooide weg rijden.

Zie meer informatie bij Gladheidsbestrijding