Waarom strooit de gemeente niet bij mij in de straat?

Strooizout werkt alleen op wegen die veel worden bereden. Daarom is het niet effectief om overal te strooien.

Zie meer informatie bij Gladheidsbestrijding