Global Goals gemeente

Global Goals gemeente

Hoorn bij meest inspirerende Global Goals gemeenten

Hoorn heeft in januari 2016 de derde plaats behaald in de strijd om de titel voor de Meest Inspirerende Global Goals gemeente campagne prijs 2015. Het was de tweede keer dat Hoorn voor deze landelijke titel is genomineerd. In 2012 won Hoorn de eerste prijs.

De jury liet weten dat Hoorn uitblinkt op samenspel tussen gemeente en inwoners, politiek draagvlak en de inzet op duurzaamheid. "Deze prijs is een waardering voor alle Hoornse inwoners en ondernemers, die zich hebben ingezet voor een betere en duurzamere wereld. En ook voor degenen die zich al met nieuwe ideeën hebben gemeld. Met elkaar dragen we aan veel doelen bij. En daar ben ik trots op", aldus wethouder Samir Bashara.

Global Goals
De Global Goals gemeente campagne is het vervolg op de Millenniumgemeentecampagne*, die afliep in 2015. Het gezamenlijke doel van de Global Goals is het aanpakken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hoorn streeft ernaar daarover bewustwording te creëren in de stad en mensen aan te zetten tot actie en samenwerking op deze gebieden.

Verenigde Naties
Vanaf 2016 gelden 17 nieuwe doelen, de Global Goals (ook wel Sustainable Development Goals) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. De doelen hebben net als de millenniumdoelen een looptijd van 15 jaar. Een toelichting op de doelen is te vinden op www.globalgoalsnl.nl

Dit zijn de doelen:

 1. Einde aan armoede
 2. Einde aan honger
 3. Gezondheid en welzijn
 4. Goed onderwijs
 5. Vrouwen en mannen gelijk
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
 7. Duurzame energie
 8. Fatsoenlijke banen en economische groet
 9. Innovatie en duurzame infrastructuur
 10. Minder ongelijkheid
 11. Veilige en duurzame steden
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering aanpakken
 14. Bescherming van zeeën en oceanen
 15. Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Partnerschappen voor de doelen

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over wat de gemeente Hoorn doet als Global Goals gemeente? Of wilt u zelf misschien een initiatief starten dat bijdraagt aan de global goals? Neem dan contact op met Wendy Laan van de gemeente Hoorn, telefoon 0229 252200, of per e-mail gemeente@hoorn.n

 

Gerelateerde informatie