Hoe kan ik een gemeenteboom laten kappen?

Daarvoor kunt u een verzoek doen per brief of per e-mail. In uw brief schrijft u waarom u de boom weg wilt hebben. Als de gemeente het met u eens is, dan starten we een kapvergunningsprocedure.

Zie meer informatie bij Maaien van gras, verwijderen onkruid en snoeien