Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling

De gemeente helpt ondernemers en instellingen die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen. De gemeente stelt in 2022 een bedrag van maximaal € 1.000 beschikbaar per ondernemer of instelling. Van dit bedrag betaalt de gemeente hun zakelijke gebruikersbelastingen over het jaar 2022. Deze regeling heet de Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling (HOTR). 

Zakelijke gemeentebelastingen

Bij zakelijke gebruikersbelastingen gaat het om de OZB gebruikersbelasting niet-woningen, rioolheffing gebruiker niet-woning, havengeld voor vaste ligplaatshouders en reclamebelasting.

Heeft u hier recht op? Dan krijgt u het bedrag niet op uw rekening gestort. Maar de gemeente betaalt voor u (deels) uw zakelijke gemeentelijke belastingaanslag.

Wie komt in aanmerking voor de HOTR? 

De HOTR is voor ondernemers en instellingen die door de coronamaatregelen een langere periode hun werk niet konden doen. Het gaat vooral om ondernemers in de detailhandel (non-food) en sectoren als: horeca, toerisme, kunst en cultuur, sport en dans en verzorging. De gemeente heeft de categorieën aangewezen op basis van de standaard bedrijfsindeling bij de Kamer van Koophandel.

Aanvragen niet nodig

Het is voor ondernemers en instellingen niet nodig om een aanvraag te doen. Wie voldoet aan de voorwaarden krijgt binnen 3 maanden na de belastingaanslag bericht van de gemeente. 

Wij betalen het bedrag dat u betaald heeft aan u terug. Behalve als u nog andere schulden heeft waarvan de uiterste betaaltermijn is verlopen. Dan verrekenen we het bedrag dat u betaald heeft daarmee. In dat geval krijgt u van de gemeente een brief.

De gemeente stelt maximaal € 1.000 beschikbaar. Als u jaarlijkse aanslag lager is, dan is de vergoeding ook lager. Stel dat u € 200 aan zakelijke gebruikersbelastingen betaalt, dan betalen wij niet meer dan € 200 voor u uit de vergoeding.

Als het totaalbedrag aan zakelijke gebruikersbelastingen hoger is dan € 1.000. dan moet u het nog openstaande bedrag zelf betalen.

Nee. De gemeente betaalt uw zakelijke gemeentelijke belastingen van de HOTR. 

Heeft u betalingsproblemen? Wilt u uitstel van betalingen of een betalingsregeling? Neem contact op met de gemeente. Dat kan door een e-mail te sturen naar  belasting@hoorn.nl of bel met 0229 25 22 00. 

Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.