Trouwen op locatie naar keuze

Als u niet in een standaard trouwlocatie wilt trouwen, kunt u zelf een locatie aanwijzen. U moet de locatie minimaal 3 maanden voor uw bruiloft doorgeven. De locatie moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden trouwlocatie

 • De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van Hoorn.
 • schepen zijn voor het huwelijk afgemeerd aan een ligplaats in de gemeente Hoorn.
 • De locatie is voor iedereen toegankelijk en openbaar.
 • Als u wilt trouwen in een gebouw met een religieuze bestemming (bijvoorbeeld een kerk, moskee of synagoge), moet het burgerlijk huwelijk vóór het religieuze huwelijk plaatsvinden. Het burgerlijk huwelijk en het religieuze huwelijk mogen niet door dezelfde persoon uitgevoerd worden.
 • De eigenaar of exploitant van de locatie vindt het goed dat u er trouwt. Hij of zij stemt in met de voorwaarden gesteld door het college.
 • Als er meer dan 150 personen komen, moet de eigenaar van de locatie een melding brandveilig gebruik doen.
 • De locatie is brand- en bouwveilig.
 • De plechtigheid moet veilig en ongehinderd kunnen plaatvinden.
 • Het bruidspaar is verantwoordelijk voor de inrichting van de locatie. Denk aan verlichting, toiletvoorzieningen, een tafel, stoel, spreektafel en kleedruimte voor de buitengewoon ambtenaar.
 • Als u in de openlucht wilt trouwen zorg dan voor een locatie om naar uit te wijken.
 • Het bruidspaar is aansprakelijk voor overlast en eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.
 • Toestemming wordt alleen gegeven voor de voltrekking van het huwelijk. Stem de overige feest activiteiten af met het team Vergunningen en Toezicht.

Het college mag een verzoek weigeren als:

 • de locatie in strijd is met de openbare orde en veiligheid
 • er andere (gemeentelijke) activiteiten op de locatie gepland zijn

Kosten

De kosten voor het aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag:

 • maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur  *€ 517 
 • op een ander tijdstip dan het bovenstaande * € 673

* Bij dit tarief is de huur van de trouwlocatie nog niet inbegrepen.

Aanvragen

U dient minimaal 3 maanden van tevoren een verzoek in bij de gemeente. Dit doet u tegelijk met het online reserveren van de huwelijksdatum.

U kunt pas een melding maken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap als u toestemming heeft gekregen voor de locatie.