Inkoopvoorwaarden

Voor de gemeente Hoorn gelden de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden regio Noord-Holland Noord voor leveringen en diensten. Meer informatie over de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT vindt u op de website www.kinggemeenten.nl.