Herinrichting Kerkplein

Eind december 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de herinrichting van het Kerkplein. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven met een werkgroep een ontwerp te maken voor een aantrekkelijk Kerkplein.

Parkeerplaatsen, groen, en horeca

Voor het parkeren heeft de gemeenteraad besloten dat er 20 tot 30 parkeerplaatsen kunnen komen. In het ontwerp moet ook rekening worden gehouden met de plannen voor de Grote Kerk, het stallen van fietsen, de terrassen voor de horeca (in het zomerseizoen), laden en lossen, taxi's, groen, veiligheid en evenementen.

Totdat het Kerkplein is vernieuwd, zijn de terrassen van de Beiaard, 't Kroegie en het Huis Verloren van 1 april tot en met 31 oktober toegestaan.

Ontwerp kerkplein 

Op woensdag 13 juni 2018 is het concept ontwerp gepresenteerd. Tijdens de presentaties aan de gemeenteraad, de welstandcommissie en de stad zijn enkele reacties ontvangen. Hiermee is een deskundige op het gebied van shared space geraadpleegd. Op advies van de deskundige en om het gebruik en de beleving van het Kerkplein optimaal voor elkaar te krijgen, heeft de werkgroep besloten het bestratingsmateriaal ter hoogte van de Grote Kerk tot aan de gevels door te laten lopen. Hierdoor ontstaat een groter plein als verblijfsruimte, waardoor het nog duidelijker wordt dat de auto te gast is.

Meer informatie vindt u op de speciale pagina's over het ontwerp van het Kerkplein.

Besluit van de gemeenteraad

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad een besluit te nemen over het ontwerp van het Kerkplein. De herinrichting van het Kerkplein wordt op 4 september 2018 behandeld in de commissie  en op 25 september 2018 in de gemeenteraad.