Wat wordt verstaan onder inkomen?

  • loon uit werk (inclusief vakantiegeld) 
  • uitkeringen (zoals WAO, Wajong, WW, AOW, Anw)
  • alimentatie
  • winst uit een eigen bedrijf
Zie meer informatie bij Meedoen voor volwassenen en kinderen