Ik zie meer onkruid dan in het verleden. Hoe kan dat?

In het verleden gebruikte de gemeente chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Tegenwoordig bestrijdt de gemeente het onkruid met onkruidbranders of onkruidborstels. Deze middelen zijn iets minder effectief dan chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Wel zijn deze middelen beter voor het milieu. De gemeente probeert de overlast van onkruid zo veel mogelijk te beperken.

Zie meer informatie bij Melding openbare ruimte