Waar haalt de gemeente onkruid weg?

De gemeente verwijdert het onkruid in het openbaar groen. Het verwijderen van onkruid gebeurt met onkruidbranders en rijdende machines. Het kan voorkomen dat de gemeente niet overal onkruid kan weghalen. Bijvoorbeeld op parkeerplaatsen waar auto’s staan.

Ook wil de gemeente voorkomen dat er door de branders en machines eventuele schade ontstaat aan bezittingen van de inwoners. Er kan dan ook een randje onkruid groeien langs erfafscheidingen, zoals bij gevelranden, schuttingen en andere afscheidingen. In dat geval moeten inwoners het onkruid zelf weghalen. 

Zie meer informatie bij Melding openbare ruimte