Nevenfuncties college

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties die worden vervuld door de collegeleden.

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken Westfriesland
 • Voorzitter van de burgemeesterskring Westfriesland
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het Westfries Archief
 • Voorzitter basisteamdriehoek politie Hoorn
 • Lid V10, afstemmingsoverleg tien voorzitters basisteamdriehoeken politie Noord-Holland 
 • Lid Stuurgroep Ondermijning Noord-Holland
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Noord-Holland
 • Vicevoorzitter algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Voorzitter commissie Zorg & Veiligheid Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Noord-Holland (VNG)
 • Voorzitter RvT Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland
 • Lid Lobbyoverleg Noord-Holland Noord
 • Voorzitter van het bovenregionale bestuurlijk overleg Greenport NHN
 • Lid algemeen bestuur G40

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Reinalda, Haarlem (bezoldiging ongeveer € 9.000 bruto per jaar)

Beschermheer

 • Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn
 • Scoutingvereniging Vaandrig Peetoom Vendel
 • Showband Hoorn
 • Stichting Hulpverlenersrespect.nl
 • Stichting Juniusfonds
 • Stichting Inloophuis Pisa
 • Stichting Oosterkerk

Wethouder Marjon van der Ven (VVD)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden
 • Lid van het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg VVRE

Wethouder Samir Bashara (GroenLinks)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Vicevoorzitter Regionale Uitvoeringsdienst NHN
 • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst NHN
 • Lid Dagelijks Bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst NHN
 • Lid Algemeen Bestuur Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
 • Lid Dagelijks Bestuur Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
 • Voorzitter Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg VVRE regio Westfriesland
 • Lid kopgroep wethouders Kindcentra 2020
 • Lid regiegroep Kindcentra 2020
 • Lid van de sociale pijler van het centrumstedennetwerk G40
 • Lid themagroep Jeugd, Onderwijs en Zorg centrumstedennetwerk G40
 • Lid themagroep Duurzaamheid centrumstedennetwerk G40
 • Voorzitter Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht, AKW en Anw van de Sociale Verzekeringsbank

Nevenfuncties overig

 • Vicevoorzitter GroenLinks, afdeling Noord-Holland
 • Lid landelijk partijbestuur GroenLinks, portefeuille interne partijontwikkeling
 • Lid commissie van aanbeveling Stichting Leergeld Westfriesland
 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Kopwerk, Anna Paulowna

Wethouder Simon Broersma (Fractie Tonnaer)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland
 • Lid van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van provinciale klankbordgroep waterrecreatie

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • Bestuurslid Adriaan Donkerstichting, museumboerderij Westfrisia

Wethouder Arthur Helling (D66)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling WerkSaam  
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg VVRE
 • Lid van de pijler Fysiek van het centrumstedennetwerk G40

Nevenfunctie overig

 • Algemeen bestuurslid regiobestuur D66 Noord-Holland

Wethouder Kholoud Al Mobayed (Sociaal Hoorn)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid stuurgroep en stichtingsbestuur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord (RPA NHN)
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling WerkSaam
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van de pijler economie en werk van het centrumstedennetwerk G40
 • Lid van de commissie Participatie Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) van de VNG
Dit is een verplicht veld.

Uw formulier wordt verzonden, even geduld a.u.b.