Nevenfuncties college

Hieronder vindt u een overzicht van de nevenfuncties die worden vervuld door de collegeleden.

Burgemeester Jan Nieuwenburg

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur:

 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Zaken Westfriesland
 • Voorzitter van de burgemeesterskring Westfriesland
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het Westfries Archief
 • Voorzitter basisteamdriehoek politie Hoorn
 • Lid V10, afstemmingsoverleg tien voorzitters basisteamdriehoeken politie Noord-Holland 
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie Noord-Holland
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 • Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Lid RvT Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
 • Lid Integrale Stuurploeg Ondermijning
 • Lid Regionaal Informatie & Expertise Centrum Noord-Holland
 • Lid Lobbyoverleg Noord-Holland Noord
 • Voorzitter van het bovenregionale bestuurlijk overleg Greenport NHN
 • Lid algemeen bestuur G40

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Reinalda, Haarlem
 • Bestuurslid Platform Binnenstadsmanagement

Beschermheer

 • Stichting Behoud Lutherse Kerk Hoorn
 • Scoutingvereniging Vaandrig Peetoom Vendel
 • Showband Hoorn
 • Stichting Hulpverlenersrespect.nl
 • Stichting Juniusfonds
 • Stichting Inloophuis Pisa

Comité van Aanbeveling

 • Ambassadeur publicatie over Hoorn in de Tweede Wereldoorlog
  (uitgave van Publicatiestichting Bas Baltus in samenwerking met Vereniging Oud Hoorn en Comité 40-45 Hoorn)

Wethouder Marjon van der Ven (VVD)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden
 • Lid van het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg VVRE

Wethouder Samir Bashara (GroenLinks)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Vicevoorzitter Regionale Uitvoeringsdienst NHN
 • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst NHN
 • Lid Dagelijks Bestuur gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst NHN
 • Lid Algemeen Bestuur Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
 • Lid Dagelijks Bestuur Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
 • Voorzitter Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg VVRE regio Westfriesland
 • Lid kopgroep wethouders Kindcentra 2020
 • Lid regiegroep Kindcentra 2020
 • Lid van de sociale pijler van het centrumstedennetwerk G40
 • Lid themagroep Jeugd, Onderwijs en Zorg centrumstedennetwerk G40
 • Lid themagroep Duurzaamheid centrumstedennetwerk G40

Nevenfuncties overig

 • Vicevoorzitter GroenLinks, afdeling Noord-Holland
 • Lid commissie van aanbeveling Stichting Leergeld Westfriesland

Wethouder Simon Broersma (Fractie Tonnaer)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland
 • Lid van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van provinciale klankbordgroep waterrecreatie

Persoonlijke (bestuurs)functies

 • Bestuurslid Adriaan Donkerstichting, museumboerderij Westfrisia

Wethouder Ben Tap (D66)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid portefeuillehoudersoverleg VVRE
 • Lid stuurgroep DMO: Holland Boven Amsterdam
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord
 • Dossierhouder Regionale Economische Agenda Westfriesland
 • Lid stuurgroep Markermeer/IJmeer
 • Lid bestuur Stichting Ondernemersgala Westfriesland
 • Vicevoorzitter bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) Holland boven Amsterdam
 • Lid van de fysieke pijler van het stedennetwerk G40
 • Lid van de pijler Economie & Werk van het stedennetwerk G40
 • Dossierhouder themagroep Vitale Binnensteden van het stedennetwerk G40
 • Lid bestuurlijke kopgroep VNG Pilot Blurring
 • Lid Raad van Advies Hoorn Marketing

Wethouder Kholoud Al Mobayed (Sociaal Hoorn)

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Lid stuurgroep en stichtingsbestuur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord (RPA NHN)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling WerkSaam
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling WerkSaam     
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Madivosa
 • Lid van de pijler economie en werk van het centrumstedennetwerk G40

Gemeentesecretaris Frans Mencke

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur

 • Voorzitter Kring van gemeentesecretarissen West-Friesland en Noord-Holland Noord 
 • lid van de adviescommissie Westfries Archief 
 • Boardmember (international vice-president) International City/County Management Association (ICMA) 
 • Lid Vereniging van Gemeentesecretarissen
 • Lid Vereniging voor OverheidsManagement 
 • Lid Vereniging voor Bestuurskunde
 • Lid van de commissie Europa en Internationaal met de portefeuille decentralisatie en lokaal bestuur in de internationale delegatie VNG 
 • Deelnemer BAC (Bedrijfsadviescommissie) namens de vakgroep Economie van het Horizon College