Subsidiepot energiebesparende maatregelen leeg

29 april 2020

Het subsidiebudget 2020 van € 100.000 voor energiebesparende maatregelen voor woningen is op. Vanaf 15 januari 2020 konden inwoners een aanvraag doen om hun huis energiezuinig te maken.  Met bijna 320 aanvragen is de subsidiepot leeg.

Gemeente Hoorn maakt stappen naar een duurzame toekomst. Met de energiesubsidie helpt de gemeente inwoners hun huis energiezuinig te maken. U bespaart daardoor veel op uw energiekosten en het is beter voor het milieu. De energiesubsidie is een groot succes. De meeste aanvragen waren voor zonnepanelen en isolerende maatregelen. 

Hoogte van het bedrag

De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Voor zonnepanelen is het maximumbedrag   € 250 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750.  

Duurzaamheidslening 

U kunt nog wel gebruik maken van de duurzaamheidslening.  U kunt een duurzaamheidslening aanvragen als eigenaar van een woning of als Vereniging van Eigenaren (VvE). Er is op dit moment nog ruim € 200.000 van de € 500.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de pagina Duurzaamheidslening.   

Landelijke subsidies 

Er zijn ook landelijke regelingen zoals de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Wilt u graag advies over alle mogelijkheden en subsidies die er zijn? Neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket, www.duurzaambouwloket.nl of 072 743 3956. Zij geven gratis advies en vertellen u alles over de mogelijkheden om uw huis energiezuinig te maken.