Energiesubsidie voor woningeigenaren en huurders

12 januari 2023

Woningeigenaren en huurders die hun huis willen verduurzamen kunnen met ingang van 15 januari 2023 een subsidieaanvraag indienen. In totaal is er 100.000 euro beschikbaar. Met deze subsidie kunnen inwoners makkelijker investeren in een duurzame woning die minder energie verbruikt en comfortabeler is.

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld dak- of vloerisolatie, HR++ glas, koken op inductie, zonnepanelen en groene daken. De subsidie bedraagt 10 procent van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro per huishouden. Aanvragers die twee maatregelen tegelijk nemen ontvangen 15 procent van de gemaakte kosten met een maximum subsidiebedrag van 750 euro. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt maximaal 250 euro.

Aanvraag indienen

De energiesubsidie moet aangevraagd worden vóórdat het werk is uitgevoerd. De aanvraag moet een geldige offerte bevatten. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 januari 2023 en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Hierbij geldt op=op. Meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag staat op de pagina Subsidie energiebesparende maatregelen.

Subsidies Rijksoverheid

Naast de lokale subsidie van de gemeente Hoorn biedt ook de Rijksoverheid subsidie voor verduurzaming aan. Meer informatie hierover staat op de website van de RVO.

Update 19 januari 2023

De pot met subsidie voor energiebesparende maatregelen is leeg. Na 500 aanvragen is de pot met € 100.000 op.