539 miljoen euro voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

26 november 2019

Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor diverse maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren.

In totaal wordt er 539 miljoen euro uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.

Maatregelen

De betrokken partijen hebben afgesproken om de volgende maatregelen uit te voeren:

  • Het stimuleren van fietsgebruik, extra carpoolplaatsen en een werkgeversaanpak;
  • Infrastructurele maatregelen aan het traject A8-A7 voor de doorstroming, zoals extra rijstroken op de A8 en A7 bij Purmerend en Hoorn, het aanpassen van knooppunt Zaandam en het openstellen van de beide reserve rijstroken in de Coentunnel;
  • Het verbeteren van de doorstroming op het onderliggend wegennet bij de aansluiting Hoorn van de A7 richting Hoorn, waaronder het aanpakken van de turborotonde;
  • Faciliteren van de gewenste bereikbaarheid voor belangrijke woningbouwopgaven bij openbaar vervoer-knooppunten in Zaanstad, Purmerend en Hoorn.

Woningbouwontwikkeling

Met deze maatregelen wordt ook woningbouwontwikkeling mogelijk gemaakt. Zo zijn er in de regio boven Amsterdam plannen voor duizenden nieuwe woningen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met grote opgaven in de regio voor leefbaarheid, natuur, klimaat en duurzaamheid.

Meer dan tevreden

Wethouder Samir Bashara: ‘We zijn meer dan tevreden met dit resultaat. Hoorn heeft de ambitie om meer stad te worden, dus te groeien. En in de regio Westfriesland werken we samen om bij de top regio’s te behoren op het gebied van wonen, werken en beleven. Verbetering van de bereikbaarheid is voor de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van Hoorn en de regio Westfriesland dan ook cruciaal.’

Vervolg

Alle maatregelen zijn opgenomen in een ontwerp structuurvisie, die al ter inzage heeft gelegen. De structuurvisie wordt naar verwachting eind dit jaar vastgesteld. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt tot een zogenaamd ontwerp Tracébesluit. Na dit besluit wordt duidelijk wanneer welke maatregelen genomen kunnen worden. Hoorn is al begonnen met het werk aan de turborotonde.