Akkoord voor vastgoedbeleid, geen onderzoek naar windmolens

10 juli 2024

In de laatste gemeenteraadsvergadering vóór de zomervakantie heeft de raad unaniem ingestemd met het nieuwe beleidsplan voor vastgoed. Het voorstel om te onderzoeken of er windmolens bij Hoorn 80 kunnen worden geplaatst, kreeg geen meerderheid.

De nota Gemeentelijk Vastgoedbeleid is door de raad vastgesteld. In deze nota staan beleidsregels die aandacht vragen voor het behoud van panden met maatschappelijke waarde, het streven naar duurzaamheid en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Er werden twee moties en één amendement ingediend op dit onderwerp, maar deze werden na uitvoerig beraad niet in stemming gebracht.

Geen verkenning windenergie Hoorn 80

In de regio Noord-Holland Noord werken overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Het doel van deze strategie is om energie te besparen en stap voor stap over te gaan naar duurzame energie en warmte. Voor de volgende fase (RES 2.0) werd onder andere voorgesteld om te onderzoeken of windenergie een optie is bij Hoorn 80. Deze verkenning gaat niet plaatsvinden. Een amendement van CDA Hoorn, Hart van Hoorn, Fractie Tonnaer en HOE?! om deze verkenning niet uit te voeren, werd namelijk aangenomen. De RES 2.0 kent wijzigingen ten opzichte van de eerste fase. De raad heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan door het geamendeerde voorstel wel aan te nemen.

Meer startersleningen en opknappen bedrijventerrein Gildenweg

De raad heeft ingestemd met het voorstel om meer geld beschikbaar te stellen voor startersleningen. Deze lening maakt het voor starters makkelijker om een eerste huis te kopen. Ook heeft de raad ingestemd met de plannen om het bedrijventerrein Gildenweg op te knappen. Er wordt gewerkt aan verduurzaming en meer groen aan de openbare ruimte toegevoegd.

Oude raadzaal

Dit was de laatste raadsvergadering in de oude raadzaal. Na de zomervakantie vergadert de gemeenteraad in de nieuwe raadzaal. Wilt u de vergadering terugkijken of zoekt u meer informatie? Kijk dan op www.hoorn.nl/gemeenteraad