Archeologisch onderzoek Nieuwe Noord in volle gang

30 oktober 2019

Aan het Nieuwe Noord in Hoorn vindt sinds twee weken een grote archeologische opgraving plaats. Op de plek waar de ´kleine´ V&D stond, zijn al tal van historische vondsten gedaan.

Het nieuwbouwproject ’De Gruyter’ is genoemd naar het pand op de hoek van het Nieuwe Noord en de Nieuwsteeg dat in 1928 is gebouwd als kruidenierswinkel van firma De Gruyter. Na de opgraving wordt het terrein met 43 appartementen bebouwd.

Achtererven van de Ramen

Bij de opgraving zijn de muren, kelders en vloeren van diverse gebouwen gevonden. Mogelijk hoorden de bij de opgraving aangetroffen gebouwen tot een weeshuis aan de Ramen van begin 17de eeuw. Hierna zou de West-Indische Compagnie enige tijd gebruik hebben gemaakt van de gebouwen.

Achter een ander groot pand aan de Ramen vonden de archeologen een houten beerput terug. Onderin de put lagen twee glazen bierbekers, waaronder een bijzonder fraaie beker met witte glasdraden en vergulde maskers. De beker dateert uit het begin van de zeventiende eeuw en is waarschijnlijk gemaakt in Middelburg, waar in die tijd glas in Venetiaanse stijl werd gemaakt.

Venetiaans glaswerk

In de negentiende eeuw was het grootste pand aan de Ramen ingericht als privémuseum van de beroemde verzamelaar Lucas Stokbroo. Achter dat gebouw is een kuil met afval gevonden dat zeker van hem afkomstig moet zijn. De kuil bevatte enkele uitzonderlijke voorwerpen, namelijk glazen schijven in diverse kleuren. Een aantal van deze schijven is voorzien van de stempels uit Venetië.

Vervolg opgravingen

De komende weken gaat de opgraving verder. De verwachting is dat nog meer bijzondere ontdekkingen worden gedaan. Aan het Nieuwe Noord stonden bijvoorbeeld de stallen en koetshuizen van de rijke personen die aan de Ramen woonden. De verwachting is dat van al deze bebouwingen resten worden teruggevonden.

Belangstellenden kunnen van achter de hekken de voortgang van het onderzoek volgen. Het terrein is niet te betreden.