Belastingaanslag komt eraan

23 februari 2018

In de laatste week van februari ontvangen inwoners, huiseigenaren en ondernemers de belastingaanslagen.

Inwoners, huiseigenaren en ondernemers krijgen één aanslagbiljet voor de onroerende zaakbelasting (OZB), de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting.

WOZ-waarde en huizenprijzen

Op de aanslag OZB staat de WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand. Voor de aanslag onroerende zaakbelasting van 2018 wordt de WOZ-waarde, de vrije marktprijs, van 1 januari 2017 gebruikt. Om de WOZ-waarde te bepalen, worden de verkoopprijzen van goed vergelijkbare woningen gebruikt. In Hoorn zijn de huizenprijzen tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 gemiddeld met 4,8% gestegen. Heel soms kan dat afwijken en in dit geval is dat terug te vinden in het taxatieverslag.

Verhoging aanslag OZB met 1,6%

De opbrengst van de OZB stijgt met 1,6%. Dat is gelijk aan de inflatie. Bij de bepaling van de tarieven wordt ook rekening gehouden met de gemiddelde daling of stijging van de waarde van woningen en bedrijfspanden. Dit betekent dat de aanslag voor de OZB gemiddeld hetzelfde is als vorig jaar, plus de inflatie van 1,6%.

Regel uw belastingzaken via deze website

Inwoners en bedrijven kunnen hun eigen belastingzaken bekijken en regelen via de digitale belastingbalie. U kunt op deze pagina's:

  • uw taxatieverslag bekijken
  • bezwaar maken
  • geautomatiseerde kwijtschelding aanvragen
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of beëindigen.
  • een hond aan- of afmelden

Heeft u een laag inkomen? 

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor automatische kwijtschelding. U kunt dit aanvragen via deze website. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding van belastingen.

Wilt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met uw aanslag, belt u dan eerst de gemeente. Dan wordt samen bekeken of uw aanslag juist is. Als u bezwaar wilt maken, moet u binnen zes weken na de verzenddatum van de aanslag bezwaar maken. Dat kan met DigiD via de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen.