Besluit toekomst stadhuis uitgesteld

10 juli 2019

De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de toekomst van het stadhuis. In plaats daarvan is door de raad besloten om de scenario’s renovatie en nieuwbouw nog verder uit te werken.

De raad trekt in totaal € 275.000 uit voor het uitwerken van een plan van aanpak en een programma van eisen voor beide scenario’s.

Wettelijke duurzaamheidseisen

In september 2018 gaf de raad opdracht om onderzoek te doen naar de toekomst van het stadhuis. Directe aanleiding was dat het huidige stadhuis niet voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen en dat het pand verouderd is en gebreken vertoont. Om aan de wettelijke duurzaamheidseisen te voldoen, is minimaal een grondige renovatie nodig. Daarom besloot de raad ook te onderzoeken of verhuizen naar een ander bestaand pand, of nieuwbouw op een andere locatie ook mogelijk is. 

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat er geen ander bestaand kantoorpand in Hoorn geschikt of beschikbaar is. Die optie valt dus af. De scenario’s renovatie en nieuwbouw blijken vergelijkbaar qua kosten en mogelijkheden voor modernisering en verduurzaming.

Meer kansen

Nieuwbouw biedt wel meer kansen als het gaat om stadsontwikkeling en het realiseren van een ‘huis van de stad’. Dit is een gebouw waarin de gemeente samen met maatschappelijke partners onder één dak zit. De achterliggende gedachte is dat dit voor bezoekers prettig is, de samenwerking verbetert en dat het reuring brengt in de omgeving van het gebouw.

Twee scenario’s verder uitwerken

Een deel van de raad zei toch nog meer informatie nodig te hebben om een goede keuze te kunnen maken. Nu een keuze maken, zou betekenen dat er geen breed draagvlak is in de raad voor één van de scenario’s. De raad vindt een breed draagvlak voor zo een belangrijk onderwerp echter heel belanrijk.

Hele raad stemde in

De fracties van CDA, VVD, Hoornse Onafhankelijke Partij, De Realistische Partij, GroenLinks, VOCHoorn, ChristenUnie, Hoorn Lokaal en Sociaal Hoorn deden dan ook het voorstel om nog geen scenario te kiezen. Zij vroegen om de scenario’s nieuwbouw en renovatie allebei verder uit te werken. De partijen willen dat er voor beide opties een visie wordt uitgewerkt, met twee programma’s van eisen. De hele raad stemde in met dit voorstel.