Bestemmingplannen Poort van Hoorn in de maak

9 februari 2021

Voor de Poort van Hoorn worden twee bestemmingsplannen opgesteld. Eén voor het stationsgebied (noord en zuid) en één voor de Pelmolenpad-Prismalocatie. Omwonenden en belanghebbenden ontvangen per brief een uitnodiging voor een online informatiebijeenkomst.

Een impressie van het station gezien vanaf de binnenstad


Tijdens de online informatiebijeenkomsten vertelt Peter Entius, strategisch manager bij gemeente Hoorn over de plannen voor de Poort van Hoorn. Jasper Nijveldt van stedenbouwkundig bureau Karres en Brands vertelt over het stedenbouwkundig ontwerp per gebied. Johan Kruiger van bureau BügelHajema over de planning en het proces van de bestemmingsplannen

Online informatiebijeenkomsten

Maandag 15 februari kunnen omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving de bijeenkomst over het Stationsgebied bijwonen. Op woensdag 17 februari vindt de bijeenkomst over de Pelmolenpad-Prismalocatie plaats.

Omwonenden en belanghebbenden uit de omgeving kunnen zich voor één of beide informatiebijeenkomsten aanmelden.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden kan tot zondag 14 februari via www.hoorn.nl/inschrijven. Op de dag van de bijeenkomst wordt de link naar de bijeenkomst uiterlijk om 17.00 uur gedeeld.

Online informatiebijeenkomst 8 februari

Op maandag 8 februari vond een algemene informatiebijeenkomst over de Poort van Hoorn plaats. De online bijeenkomst is opgenomen. Op de website van de Poort van Hoorn staat de video van de bijeenkomst. Aan de vragen die zijn gesteld in de chat en antwoorden daarvan wordt gewerkt. Deze worden binnenkort ook op de website van de Poort van Hoorn gepubliceerd.