Buurmannen gehuldigd voor redden dorpsgenote

3 oktober 2018

Drie inwoners van Zwaag zijn dinsdag 2 oktober in het zonnetje gezet omdat zij in mei een vrouw uit het water langs de Koewijzend hebben gered.

Locoburgemeester Ben Tap overhandigde de heren een oorkonde en een bronzen medaille namens de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Redding met vereende krachten

Op 14 mei 2018 hebben Aart Heneweer (70), Joshua Knol (45) en Harry Zonneveldt (41) een 29-jarige vrouw gered die met haar auto in het water langs de Koewijzend terecht was gekomen. De heren wonen alle drie dichtbij de plek waar het ongeval gebeurde. Toen zij merkten dat er een auto het water was ingereden, zijn zij onmiddellijk het water ingegaan. Samen konden ze het voertuig vanuit het midden van de sloot naar de kant duwen, waar het water minder diep was. Het is de mannen gelukt het slachtoffer via het raampje uit haar auto te krijgen en aan wal te brengen.

Terwijl de mannen in de sloot bezig waren, is door omstanders 112 gebeld. De politie en ambulance waren vervolgens snel ter plaatse. Ook de brandweer was onderweg, maar die hoefde niet in actie te komen.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Het doel van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is om zo veel mogelijk verdrinkingen te voorkomen. De stichting geeft voorlichting, doet onderzoek en bekroont helden in Nederland. Eeuwenlang gold in Nederland dat wie te water raakte, vrijwel zeker verdronk. Daarom werd in 1767 deze maatschappij opgericht. Inmiddels is Nederland goed in het voorkomen en behandelen van verdrinkingsgevallen. Toch verdrinken er jaarlijks nog altijd zo’n 220 mensen in ons land. Daarom blijft de maatschappij zich hard maken voor preventie en meer kennis over redding en reanimatie.