Cameratoezicht in Julianapark

16 juli 2020

Om overlast in het Julianapark aan te pakken, zijn er camera's geplaatst. In de zomer is er vaak overlast van diefstal en van scooters. Ook zorgen jongeren die lachgas en alcohol gebruiken voor overlast.

Bezoekers van het park en het strandje voelen zich daardoor niet meer veilig. En daarom heeft de gemeente cameratoezicht in het gebied geplaatst. Bezoekers die getuige zijn van overlast kunnen dit melden bij de gemeente en de politie. Het toezicht ondersteunt de aanpak van overlast vanuit Team Handhaving, de politie en jongerenwerk. 

Schepje bovenop 

De gemeente, de politie, maar ook de bezoekers die genieten van het mooie weer in het park en het Schelpenstrandje vinden dat de maat vol is. Locoburgemeester Simon Broersma: ‘Op basis van een analyse en de meldingen gaan we het toezicht nu gerichter inzetten op de plekken waar de overlast het grootst is. We doen er een schepje bovenop om de overlast terug te dringen.’

Andere maatregelen

Andere maatregelen die de gemeente al eerder heeft genomen zijn het weghalen van bankjes en het plaatsen van een scooter-werend-sluishek. Ook zijn er extra afvalbakken geplaatst en wordt er bij mooi weer meer gecontroleerd op het water. Daarnaast werkt de gemeente meer samen met vaste aanspreekpunten en ondernemers die extra ogen en oren in het gebied zijn.

Niet alleen handhaven

De gemeente wil actief uitdragen dat het cameratoezicht aanwezig is, mede om overlastgevend gedrag voor te zijn en de pakkans te vergroten. ‘We kiezen voor deze aanpak, omdat het ook een preventief doel heeft. Door het cameratoezicht kan bovendien efficiënter met politiecapaciteit worden omgegaan. En daarbij blijft belangrijk dat mensen, die getuige zijn van overlast, melden bij de politie of de gemeente’, aldus Broersma. Er wordt 24/7 beeld opgenomen en rechtstreeks bekeken. Dit kan worden gebruikt als bewijsvoering bij incidenten.