Cameratoezicht stationsgebied verlengd tot 1 maart 2023

23 augustus 2022

Het cameratoezicht bij station Hoorn wordt verlengd tot 1 maart 2023. Dit is in het belang van de openbare orde en veiligheid en de aanpak van overlast in het gebied.

Een camera.

Het stationsgebied is afgegrensd door de straten: Stationsweg, Stationsplein, Noorderveemarkt en Noorderstraat. Er staan twee camera’s opgesteld. De camera aan de achterzijde van het station verhuist naar de voorzijde. De camera’s zijn 24 uur per dag actief en worden regelmatig live bekeken.