College vraagt gemeenteraad om keuze ontwerp stadsstrand

2 juni 2020

Het college heeft drie ontwerpen voor het stadsstrand laten uitwerken en vraagt de gemeenteraad een keuze te maken. Het college heeft voorkeur voor het ontwerp met lichte glooiingen (variant 2).

De bespreking in de raadscommissie staat gepland op 16 juni. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 30 juni een besluit. Variant 2 is te bekijken in Plantekening variant 2 (pdf, 3 MB).

Samenwerking

Mei 2019 kwamen vele inwoners en andere belanghebbenden naar schouwburg Het Park om de schetsen voor het stadsstrand te bekijken en te bespreken met de gemeente. Deze schetsen zijn door de gemeente in samenwerking met Buro Sant en Co, Alliantie Markermeerdijken en provincie Noord-Holland uitgewerkt tot drie ontwerpvarianten voor het stadsstrand.

Inbreng van bewoners

Er is rekening gehouden met de inbreng van inwoners en andere belanghebbenden, de landschappelijke kwaliteiten, de relatie met de Westfriese Omringdijk, de verkeerskundige aspecten, het parkeren, de dijkveiligheid, de kosten en de inpasbaarheid binnen de vergunningen.

Drie ontwerpvarianten

Bij variant 1 is alleen een minimale hoeveelheid zand toegevoegd die nodig is om van een oeverdijk een zandstrand te kunnen maken. Bij variant 3 is een grote hoeveelheid zand toegevoegd (vergelijkbaar met de hoeveelheid getoond in de schetsen.)  Variant 2 zit daar tussenin: er is een hoeveelheid zand toegevoegd die het mogelijk maakt om lichte glooiingen te maken.

Wat hebben de varianten gemeen?

Het stadsstrand wordt aangelegd op de oeverdijk. Dit is een primaire waterkering waar strenge eisen voor gelden op het gebied van waterveiligheid. Alle varianten voldoen aan deze eisen.

Parkeerplaatsen, fietsers en wandelaars

In de drie varianten zijn de 500 parkeerplaatsen ingetekend. De varianten hebben allen één weg voor fietsers en voor automobilisten die parkeren op het stadsstrand. De weg is zo ingericht dat de auto te gast is en daardoor in snelheid wordt beperkt. Er is een apart pad voor voetgangers. De parkeerplekken worden bij voorkeur uitgevoerd met gras doorgroeibaar materiaal.  De overloopparkeerplaatsen ter hoogte van de Sterflats zijn hierdoor het grootste deel van het jaar volledig begroeid met gras en worden slechts gemaaid voor de topdrukte op zomerse dagen.

Verschillen tussen varianten

Varianten 1 en 2 passen binnen de vergunningen die in oktober 2019 door de uitspraak van de Raad van State definitief zijn geworden. Daarmee is verwachting is dat de vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van deze varianten ook worden toegekend. Variant 3 past niet binnen de vergunningen. Dit komt met name door de hoogte van de glooiingen. Voor realisatie van variant 3 moeten er nieuwe vergunningsprocedures worden gestart, waardoor de oplevering wordt vertraagd.

Zicht op geparkeerde auto’s 

Variant 1 biedt de minste mogelijkheid om het zicht op geparkeerde auto’s vanaf de Westfriese Omringdijk weg te nemen. Doordat bij variant 1 geen extra zand is toegevoegd, kunnen de auto’s niet door hoogteverschillen deels aan het zicht worden onttrokken. Bij variant 2 en 3 gebeurt dit wel. Voor omwonenden is het belangrijk dat het zicht op geparkeerde auto’s beperkt blijft.

Kosten

De kosten voor varianten 1 en 2 liggen dicht bij elkaar (variant 1 kost vijf procent minder dan variant 2). Variant 3 is significant duurder (variant 3 kost ruim veertig procent meer dan variant 2). Op basis van recent bestuurlijk overleg is het college positief gestemd over de subsidiemogelijkheden vanuit de provincie voor varianten 1 en 2. De provincie erkent en waardeert het belang van het strand voor zowel Hoorn als de regio. De intentie van de provincie is om uiterlijk september 2020 duidelijkheid te geven over de hoogte en voorwaarden van een subsidie.

Voorkeur variant 2

Het college heeft voorkeur voor variant 2. Deze variant kost iets meer dan variant 1, maar biedt meer mogelijkheden om het parkeren door glooiingen deels aan het zicht te onttrekken.  Variant 2 past binnen de vergunningen en biedt mogelijkheden voor provinciale subsidie. Het landschap van variant 2 is licht glooiend zonder dat het op een duinlandschap lijkt. Hiermee is een kritiekpunt op de eerder getoonde schetsen weggenomen. De hoogte van het landschap is niet hoger dan de hoogte die verplicht is voor waterveiligheid, op twee uitkijkplekken bij de middelste en zuidelijke strekdam na. Dit zorgt voor het behoud op het weidse uitzicht op het Hoornse Hop.

Proces raad en omgeving

De bespreking in de raadscommissie staat gepland op 16 juni. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 30 juni een besluit. Na een positief raadsbesluit zal het college na de zomervakantie in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden komen tot een verdere invulling van de gekozen variant. Zoals de toekomstige sport- en spelmogelijkheden op het stadsstrand en de verdere aankleding van het strand. Een aanvraag voor het definitieve uitvoeringskrediet wordt uiterlijk in het vierde kwartaal 2020 via een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planning stadsstrand

De oeverdijk vormt de basis voor het stadsstrand. De Alliantie Markermeerdijken is in oktober 2019 gestart met het opspuiten van de oeverdijk. De Alliantie verwacht dat de aanleg van de oeverdijk, inclusief rustperiodes, zo’n 2,5 jaar duurt. Als de werkzaamheden volgens schema blijven verlopen, betekent het dat de oeverdijk voorjaar 2022 klaar is. Daarna kan de gemeente starten met de aanleg van het stadsstrand. Naar verwachting neemt dit ongeveer een jaar in beslag. Dat betekent dat in 2023 het stadsstrand klaar is voor gebruik. Voor meer informatie over het stadsstrand: www.hoorn.nl/stadsstrand.