Commissie bespreekt ontwikkeling van het stationsgebied

17 november 2023

Dinsdag 21 november vergadert de Algemene raadscommissie. De commissie praat onder meer over de plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied.

Hoe ziet het ontwerp voor het nieuwe stationsgebied eruit?

In het voorstel is ruimte voor bijna 500 woningen, komen er parkeergarages voor auto’s en fietsen en wordt het stationsgebied een knooppunt voor trein, bus, fietser, voetganger en automobilist. Voor de uitvoering van deze plannen wordt samengewerkt met partners als NS, ProRail en de Provincie Noord-Holland.

Voor dit project is ook een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Hierin staan criteria waaraan de bebouwing en de inrichting van de ruimte moet voldoen. Dit plan biedt daarmee de garantie dat de kwaliteit van de omgeving wordt beschermd. De commissie bespreekt de plannen. De raad zal waarschijnlijk op 12 december beslissen of de plannen worden aangenomen. Bekijk alle informatie over het project op de website van de Poort van Hoorn.

Ook op de agenda: intrekken oude verordeningen

De gemeente is verplicht om alle vastgestelde verordeningen en beleidsregels te publiceren op overheid.nl. Zo zijn alle geldende regelingen online te vinden op één plek. Er staan nog een aantal oude en/of ongebruikte regelingen online. Deze zijn onbedoeld niet ingetrokken en dat moet nu alsnog gebeuren.

Volg de commissievergadering live of online

Om 20.00 uur begint de commissievergadering in de raadszaal van het stadhuis. Publiek is welkom. U kunt ook digitaal meekijken via de livestream. De volledige agenda en livestream staat op de website van de gemeenteraad.