De verkoop van zelfbouwkavels is gestart

22 oktober 2020

Tussen de Bangert en de Westerblokker en ten westen van de Strip ligt plangebied 5A. Sinds donderdag 22 oktober 10.00 uur staan in dit gebied 23 kavels in de verkoop.

De kavelpaspoorten vindt u op de pagina Zelfbouwkavels Bangert en Oosterpolder. De opties worden op volgorde van binnenkomst afgegeven. Op alle kavels is inmiddels een optie genomen (update 26 oktober 2020).

Verkoopprocedure 

Nu de kavelpaspoorten zijn gepubliceerd, kunt u direct een optie op een kavel nemen. De optie gaat per huishouden en is 14 dagen geldig. Een optie nemen doet u door te e-mailen naar zelfbouwkavels@hoorn.nl. U mag maximaal drie voorkeuren doorgeven. Bij meerdere geïnteresseerden voor dezelfde kavel gaat het afgeven van de optie op volgorde van ontvangst van het e-mailbericht. Met andere woorden: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Meer informatie over de verkoopprocedure en bijhorende voorwaarden staat op pagina Zelfbouwkavels Bangert en Oosterpolder

Planning

De eerste kavels (deel 1) worden medio december 2020 bouwrijp opgeleverd. De andere kavels (deel 2 en 3) worden medio april 2021 bouwrijp opgeleverd, met uitzondering van de kavels U5, U14 en U23. Deze worden rond juli 2021 bouwrijp opgeleverd.

Over fase 5A

Fase 5A ligt tussen de Bangert en de Westerblokker en grenst aan de zijkanten aan oud-Blokker en uitvalsweg de Strip. De wijk ligt dicht bij de centra van Blokker, Zwaag en Bangert en Oosterpolder met voorzieningen zoals supermarkten en scholen. De Strip heeft een goede verbinding met de N307 (Westfrisiaweg) en de A7.

Dit nieuwe gebied krijgt veel groene openbare ruimte en wordt autoluw. Ook wordt er een wijkpark aangelegd, het Kloosterpark. De brede watergang, de Kieftsloot, is aangesloten op het vaarnetwerk naar Enkhuizen. Elk deel van de fase heeft een eigen woonsfeer. Elke woonsfeer heeft een aantal speciale kwaliteitseisen. Hierdoor wordt de sfeer van het gebied versterkt door de woningen op de kavels. De eisen staan in het Beeldkwaliteitsplan, deze kunt u vinden op de pagina Zelfbouwkavels Bangert en Oosterpolder.