Denk mee over het groen in Hoorn

5 oktober 2018

Het groen in Hoorn is van ons allemaal. Daarom kunnen nu alle inwoners meedenken over het groen.
Hoorn telt vele parken, plantsoenen en bomen. Ook sloten, oevers en dieren maken deel uit van onze groene stad. Hoe tevreden ben jij over het groen in Hoorn? Hoe gebruik jij het groen? Hoeveel ruimte moet er zijn voor wandelen, spelen of sport?

Groenvisie 

Daarover, en over andere vragen, gaat de Groenvisie die inwoners samen met de gemeente gaan opstellen. In de Groenvisie maken we voor de komende tien jaar keuzes voor het beheer, inrichting en gebruik van ons groen. Het gaat onder meer om groen- en waterbeheer, biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaat en bomenbeleid.

Doe mee

Iedereen in Hoorn kan meedoen. Met straatenquêtes, online participatie en bijeenkomsten kunnen alle inwoners een bijdrage leveren. We sluiten waar mogelijk aan op plannen van (wijk)programma’s. Deze ideeën komen samen in jouw kijk op het groen: de Groenvisie. 
De gemeenteraad van Hoorn, de initiatiefnemer van de Groenvisie,en het college nodigen je van harte uit om mee te praten. Deze herfst kunnen inwoners ideeën inbrengen. Ook halen we ideeën op bij maatschappelijke organisaties  die actief zijn rondom groen. 

Enquête

Op zaterdag 6 en zaterdag 13 oktober 2018 nemen raadsleden, leden van het college en medewerkers van de gemeente Hoorn bij marktkramen voor supermarkten door heel Hoorn enquêtes af bij inwoners. Vul de enquête daar in of vul de online vragenlijst in. 

Waarom een groenvisie?

Simon Broersma, wethouder Stadsbeheer: ‘We maken dagelijks gebruik van het groen door te sporten of spelen, de hond uit te laten of voedsel te verbouwen. Ook voor dieren, zoals insecten, is het van groot belang. Daarnaast hebben we een groene stad nodig om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress, tegen te gaan. Daarom is het goed dat de gemeenteraad om een groenvisie heeft gevraagd en het initiatief heeft genomen deze samen met de stad op te stellen.’

Groendag

Tijdens de Groendag eind november wordt de informatie gepresenteerd en vindt een verdiepend gesprek met de stad plaats. Informatie die al in de wijkprogramma’s is opgehaald, krijgt ook een plek. Op basis hiervan ontstaat een concept-tekst voor de Groenvisie. Ook de concept Groenvisie wordt voorgelegd aan de stad. De gemeenteraad stelt de Groenvisie in 2019 vast.