Denk mee over nieuwe wandel- en beweegroutes in Hoorn

5 april 2022

Heeft u een idee om het bestaande netwerk van wandel- en beweegroutes in Hoorn uit te breiden of te verbeteren? Geef dit dan uiterlijk 29 april door via Voor een mooie stad.

Iemand strikt zijn of haar veters.

De gemeente gaat een aantal routes financieel ondersteunen en samen met de initiatiefnemer aanleggen. Uiterlijk 1 juni 2022 besluit een projectteam welke routes ondersteund worden.

Nieuwe routes of verbeteren bestaande routes

Er is al een heel netwerk van wandelroutes, beweegroutes en thematische routes in de gemeente. Maar er zijn ook veel gebieden waar nog volop kansen liggen. De gemeente moedigt daarom de komst van meer routes aan en roept de stad op om te komen met initiatieven. Het verbeteren van een bestaande route met bijvoorbeeld wegwijzerbordjes en informatieborden is ook mogelijk. Belangrijk is dat de routes een verrijking zijn voor het bestaande netwerk en dat de kans groot is dat de route veel gebruikt gaat worden.

Geef online uw initiatief of idee door

Tot 29 april 2022 kunnen ideeën voor routes ingediend worden via www.vooreenmooiestad.nl/routes. Op deze pagina staat een overzicht van alle bestaande routes en de routes die reeds gepland staan om aan te leggen. Ook staan er handige tips om zelf een route uit te stippelen.

Bewegen is gezond

Hoorn is bij uitstek de stad om lekker in te wandelen en te bewegen. Zo kunt u er bijvoorbeeld genieten van de rust en de natuur, of u leert  er meer over de historie in de oude binnenstad. Ook kunt u lekker bewegen met een beweegroute in de wijk. Sporten en bewegen dragen bij aan geluk, gezondheid en gaan eenzaamheid tegen. Daarom stimuleert de gemeente inwoners om vaker te sporten en te bewegen.