Eerste vergadering nieuwe raad

26 juni 2018

Op donderdag 28 juni komt de gemeenteraad van Hoorn voor de eerste keer van deze bestuursperiode bij elkaar voor een reguliere raadsvergadering.

Gemeenteraad 2018-2022

Op de agenda staan onder andere voorstellen voor de vestiging en bekostiging van de Ida Gerhard Academie en de jaarstukken en begrotingen van de GGD en het CAW (Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland.

Overige agendapunten

Andere agendapunten zijn de Lokale Educatieve Agenda 2018 – 2021, extra geld voor de uitbreiding van De Kreek met een tweede school en de aanpassing naar een Integraal Kind Centrum, de Parkeernormennota Hoorn en een voorstel om jaarlijks 275.000 euro extra uit te trekken voor onkruidbestrijding. 

Volg de raad

De raadsvergadering start om 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is welkom. De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden via www.hoorn.nl/raad en via Twitter @RaadHoorn is een live verslag van de belangrijkste besluiten te volgen. Alle stukken die besproken worden zijn ook te vinden op www.hoorn.nl/raad.