Extra toezicht en aanpak vuurwerkoverlast

27 december 2019

Vanaf zaterdag 28 december 2019 mag vuurwerk worden verkocht. Team Handhaving houdt extra toezicht op straat en treedt samen met politie en HALT op tegen overlastgevers en overtreders.

Vuurwerk mag alleen in de winkels, die daarvoor een vergunning hebben, verkocht worden. Vuurwerkoverlast beperkt zich helaas niet meer alleen tot de jaarwisseling. Het vuurwerk dat nu wordt afgestoken is meestal zwaar illegaal vuurwerk. Team Handhaving houdt daarom extra toezicht op straat en treedt samen met politie en HALT op tegen overlastgevers en overtreders.

Vanaf 27 december 2019 tot oudejaarsavond zullen alle teams van Handhaving zich de hele week overdag en ’s avonds inzetten voor het oppakken van vuurwerkoverlastmeldingen. De handhavers controleren tijdens hun rondes specifiek op overlastmeldingen van vuurwerk en pakken overtreders aan. De boete bedraagt € 400 of een taakstraf (afhankelijk van de leeftijd).

Vermoedens van opgeslagen illegaal vuurwerk?

Ziet u een buurtbewoners met verdacht grote dozen lopen. Denk u dat er vuurwerk in een schuurtje wordt bewaard en daar verhandeld?  Meld dit bij de politie 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 70 00. Zo verkleint u samen met ons het risico op een gevaarlijke situatie midden in de woonwijk. Meer informatie over vuurwerk vindt u op www.politie.nl

Resultaten Facebookactie

De handhavers hebben deze maand vier actiedagen gehouden om buiten kantoortijden meldingen op te pakken die binnen zijn gekomen op hun Facebookpagina (@HandhavingHoorn). Deze actie is zeer goed ontvangen en heeft 70 directe meldingen opgeleverd. Er is tijdens die actie 1 boete uitgedeeld en er zijn 6 waarschuwingen uitgedeeld. Jongeren die categorie 1 (legaal) vuurwerk hebben afgestoken en overlast veroorzaakten zijn ook aangesproken.