Formatieteam presenteert open akkoord

1 juni 2018

Het Hoornse formatieteam, bestaande uit VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn, presenteerde op vrijdag 1 juni 2018 het Coalitieakkoord 2018 – 2022. Centraal staat de vraag ‘Wat voor stad willen wij zijn?’.

Hoorns formatieteam

In zeven beelden geeft het akkoord een antwoord op die vraag. En vertelt het formatieteam  welke ambities zij hebben en wat zij gaan doen om die beelden nog scherper en kleurrijker te maken. 

Ruimte voor de stad en de raad

Marjon van der Ven (VVD): ‘Het is een ambitieus en open akkoord geworden. Er staat vooral in wát we willen bereiken, maar we kiezen er ook bewust voor om niet het hóe in beton vast te zetten. Juist om de raad en de stad de ruimte te geven om mee te bepalen hoe wij de doelen het beste en het snelste kunnen bereiken.’

‘Bij het opstellen van het akkoord dacht de raad tijdens drie werksessies mee over de grote opgaven voor Hoorn. ‘Het was nieuw en ook wel spannend, maar die werksessies hebben heel veel waardevolle inbreng opgeleverd,’ vertelt Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn). ‘Wij willen onze collega-raadsleden dan ook ontzettend bedanken voor hun inzet en constructieve bijdrage.’

Opgaven en kansen

Het formatieteam ziet veel kansen om de stad te verrijken en te versterken. Tegelijkertijd is er de komende jaren ook veel te doen. Simon Broersma (Fractie Tonnaer): ‘Er komen grote maatschappelijke opgaven op ons af. Denk aan ontwikkelingen als de energietransitie, de vergrijzing en ontgroening van de stad en de toenemende vraag naar zorg. Daar moeten we echt keihard mee aan de slag om een aantrekkelijke en sterke stad en regio te blijven’ 

Wat voor stad willen wij zijn?

In het akkoord werkte het formatieteam het antwoord uit op de vraag ‘Wat voor stad willen wij zijn?’. ‘Aan de hand van zeven beelden vertellen wij hoe wij Hoorn en de regio vooruit willen helpen,’ vertelt Ben Tap (D66). ‘Een aantrekkelijke woonstad, een economisch sterke stad, een levendige en gastvrije stad, een goed bereikbare stad, een sociale stad, een duurzame en innovatieve stad en een veilige stad.’

Lees alles over de zeven beelden op de pagina coalitieakkoord.

Financieel gezonde gemeente

In 2019 is de financiële ruimte nog beperkt. Maar vanaf 2020 is er naar verwachting meer ruimte om invulling te geven aan nieuwe ambities. De gemeente moet financieel gezond blijven. De coalitie realiseert zich dat het een hele opgaaf zal zijn om de ambities te kunnen realiseren. Het open karakter van dit akkoord maakt dat de financiën voor veel onderwerpen nog niet concreet zijn. Bij de begroting voor 2019 wordt dat duidelijker. Als blijkt dat er onvoldoende ruimte is, dan gaan de partijen de discussie ‘nieuw voor oud’ niet uit de weg.

Wethouders

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 5 juni 2018 (20.00 uur in de raadszaal) bespreekt de raad het open coalitieakkoord. Tijdens deze vergadering worden ook de wethouders geïnstalleerd. Dit zijn globaal de beoogde portefeuilles:

  • Marjon van der Ven (VVD): Financiën, Wonen & Stadsvernieuwing, (Jeugd) Zorg
  • Samir Bashara (GroenLinks): Duurzaamheid, Verkeer & Vervoer, Onderwijs en preventief jeugdbeleid, Kunst & Cultuur
  • Simon Broersma (Fractie Tonnaer): Wijkzaken, Stadsbeheer, Openbare Ruimte, Recreatie
  • Ben Tap (D66): Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Evenementen, Toerisme, Vastgoed
  • Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn): Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Welzijn, Sport

Samir Bashara (GroenLinks): ‘Samen weet je meer en kom je verder, dát is ons uitgangspunt. Samen bouwen wij aan een sociale, duurzame en innovatieve stad, die ondernemers de ruimte geeft en talent ontwikkelt en bindt. Een levendige stad waarin iedereen meetelt en mensen zich veilig en thuis voelen. Een stad met een rijk verleden en een prachtige toekomst. Wij kijken uit naar inspirerende gesprekken, goede samenwerking en de beste resultaten voor Hoorn en Westfriesland.’