Gemeenteraad organiseert initiatievenmarkt voor inwoners

21 oktober 2019

De gemeenteraad wil meer ideeën en initiatieven uit de samenleving ophalen. Daarom organiseert de raad samen met de stadscommunity ‘Voor een mooie stad’ op 4 december de eerste Hoornse Initiatievenmarkt.

De initiatievenmarkt vindt plaats in De Kreek in de Bangert en Oosterpolder en start om 19.00 uur. Tijdens de avond kan iedereen eenvoudig een idee voor zijn buurt, wijk of de stad delen.

Wat mist Hoorn?

De raad vraagt inwoners om na te denken over de uitdagingen in de wijk en stad. Wat mist Hoorn bijvoorbeeld nog? Hoe kunnen problemen op het gebied van bijvoorbeeld leegstand, eenzaamheid en het klimaat opgelost worden? Welke kansen liggen er voor het oprapen? Klein of groot, alle ideeën en oplossingen zijn van harte welkom.

Ideeën vóór 4 november aanmelden

Van 18 oktober tot en met 4 november kan iedereen zijn of haar idee op www.vooreenmooiestad.nl plaatsen. Hier ontstaat een overzicht van de verschillende ideeën, waar ook op gereageerd kan worden. Vervolgens beoordeelt een onafhankelijk team welke ideeën kansrijk zijn en gepresenteerd kunnen worden op de initiatievenmarkt. Hierbij wordt gekeken of een idee concreet genoeg is en of er een rol voor de raad is weggelegd.

Presentatie en direct duidelijkheid

De initiatiefnemers presenteren eerst hun idee of oplossing voor de raad. Vervolgens neemt iedereen plaats achter een eigen kraam en lopen raadsleden langs om extra vragen te stellen. Aan het einde van de avond wordt direct duidelijk met welke ideeën de raad aan de slag gaat.